Ana Sayfa Kategoriler Editör İletişim  

   Alfabetik Arama
A B C Ç D
E F G H I
İ J K L M
N O Ö P R
S Ş T U Ü
V Y Z   Ekstra
     müstear isimler
     peygamberler
     Asr-ı Saadet'te Türkler
     basında biyografi.net
     Biyografi Nedir?
     neden biyografi.net
     sizin biyografiniz
     cv nasıl hazırlanır ?
     genel biyografi kitapları
     takma adlar
     editör Linkler 
   Biyografi Tv
   facebook/Biyografi Net
   twitter.com/biyografinet
   Biyografi Atölyesi
   boğazdaki aşiret
   biyograf
   biyografi kitabı
   mahmut çetin yazıları
   www.biyografianaliz.net
   biyografimarket.com

   Biyografi Arama

  

isim ara soyadı ara
 
   
   

     Biyografi Market İçerik  
KİTAP BİYOGRAFİ
 Portre Anlatı
 Günlük
 Biyografi Dosya
 Mektup
 Kronoloji
 Kim Kimdir
 Anı-Hatırat
 Otobiyografi
 Biyografi Genel
 Şecere
 Biyografik Araştırma
 Gezi-Seyahat
 Biyografik Roman
 Biyografik Şiir
FOTOĞRAF
 Görsel Kitap
 Biyografik Fotoğraf
 Şehir Fotoğraf
 Tarihi Eser Fotoğraf
  SAHAF KİTAP
  KAYNAKÇA
 Kaynak Tarama-Kupür
 Bibliyografya
 DVD-CD-VCD
 Biyografi Belgesel
 KİTAP GENEL
 Türkçe Dil Öğretimi
 Kaynak-Çeviri

Daha Fazlası BiyografiMarket.com'da


 BİYOGRAFİ NET YAYINCILIK
Tel: 0542 235 72 49


  Kitaplık:  Biyografi Net Yayınları
   Biyografi Kitabı
 •   www.biyografi.net internet sitesi ve yayınevi, Biyografi Analiz dergisi, Portreler televizyon programı ve başta Boğazdaki Aşiret olmak üzere yazdığım biyografi kitapları…

  Kısacası yaptığım bir çok iş, ister istemez biyografiyle ilgili olmuştur. Bundan
         Satın Al


 •    DİĞER KİTAPLAR
   
  Aydın Yabancılaşması
  ‘Aydın Yabancılaşması’, kronolojik manada bir batılılaşma tarihi değildir… ‘Aydın Yabancılaşması’nda bir çözülmenin zihniyet planındaki süreç, aşama ve ilişkileri kavram ve kişiler bazında tespit edilmek istenmiştir.

  ‘Aydın Yabancılaşması’ adlı çalışmamız, Türk aydınının düşünce değişim halkalarını incelemektedir. ‘Aydın Yabancılaşması’nda gelenek karşıtı cephenin zevkçilik, heterodoks inançlara yöneliş, masonluk, pozitivizm, sosyalizm ve kozmopolitizm şeklinde oluşan değişim aşamaları ele alınmıştır.

  Yabancılaşma tarihimizdeki aşamalar arası ilişki, önemli olmasına rağmen, üzerinde durulmamış bir husustur…

  ‘Aydın Yabancılaşması’nda yer alan ara bölümlerde, birbiriyle zıt gibi görünen anlayışların, ülkemizdeki heterodoks inançlarla kaynaştıklarını ve giderek kozmopolit bir ortak cephede, nasıl aynileştiklerini de göreceğiz.

  Osmanlı Devleti’nin yıkılışını ve İslam Dünyası’nın, batı karşısında mağdur hale gelmesini tek faktörle izah etmek mümkün değ.....

  Fiyatı:  0 YTL
  Satın Al

  Doğu ve Güneydoğu Anadolu^nun Dil Atlası
  Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi dil ve kimlik tartışmalarına sahne olan bir bölge-mizdir. Haritada da görüldüğü gibi bölgede tek bir dilin kesin hâkimiyeti yoktur. Türkçe, Kürtçe, Zazaca, Arapça, Süryanice, Ermeni-ce, Çerkezce gibi diller, yer yer değişik mik-tarda ve değişik biçimde kullanılmaktadır. Fakat Türkiye’nin büyük bir bölümünde Türkçenin kesintisiz hakimiyeti söz konusu iken, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde, dillerin coğrafi dağılımı öylesine karmaşıktır ki, neredeyse homojen dil bölge-leri çizmek imkânsızlaşmaktadır. Bugün böl-ge nüfusunun % 85-90’ı Türkçeyi anlamakta ve konuşmaktadır. Şehir ve ilçe merkezlerin-de daha yoğun olmak üzere Türkçe bölgedeki en büyük ortak anlaşma vasıtasıdır. Dolayı-sıyla bölge halkının büyük bir bölümü iki dillidir. Türkçeden başka sırasıyla Kürtçe, Zazaca, Arapça, Süryanice, Ermenice, Çer-kezce gibi diller takip eder. Bu harita, bölge-de yaşayan dilleri özellikle işlevselliği, kulla-nım sıklığı ve günlük iletişim dili oluşu b.....

  Fiyatı:  0 YTL
  Satın Al

  Boğazdaki Aşiret
  10.Baskı
  Soyağacı araştırmalarının öncü kitabı Boğaz’daki Aşiret, 9.baskısıyla okuyucularının karşısında…

  Boğaz’daki Aşiret kitabı, spot anlatım tekniği ile kaleme alının bir yakın tarih araştırması… Eser, soyağacı çizelgeleriyle anlaşılması zor aile ilişkilerini anlaşılır hale getiriyor…

  Uzun yıllar sadece, kitabı bilen okuyucuların ulaşabildiği eser, şimdi daha çok okuyucuyla buluşacak…


  "Boğazdaki Aşiret" başlığı ister istemez "Boğaz Neresi" ve "Aşiret Kim" sorularını akla getiriyor. Evet Boğaz, bildiğimiz Boğaziçi. Genelde kırsal kesimle alakalı bir kavram olan aşiret kelimesi ise Boğaziçi'nde bir kast oluşturan büyükçe bir ailenin tarihini anlatırken hassaten seçildi. Bir sülale tarihi diyebileceğimiz Boğaz'daki Aşiret yer yer Türk Solu tarihi yer yer de Batılılaşma Tarihi'nin belirli dönemlerini resmediyor. Aileler arasında evliliklerle kurulan bağların, sanata, ticarete, eğitime, bürokrasiye ve giderek bir yabancılaşma zihniyeti şeklin.....

  Fiyatı:  0 YTL
  Satın Al

  X İlişkiler
  302 sayfa, 1. hamur

  Toplumları ayakta tutan şey, değer yargılarıdır. Bu torağın insanlarıyla hiç bir kültürel bağı olmayan bir küçük mutlu azınlık, değer yargılarımızı tahrip ederek toplumumuzun geleceğiyle oynamaktadır. Mutlu azınlık; sahne, sinema ve gece hayatına yansıttığı ilişkileriyle topluma yanlış örnek modeller empoze etmektedir. Bu çalışma, mevcut durumun ne mutlu azınlık fertlerine ne de yanlış değerler empoze edilen millet bütününe mutluluk vermediğini gösteriyor. X İlişkiler; toplumun her kesimi için genel bir değerlendirme ve arınmanın zorunluğunu işaret ederken, Türk aydınını da birlikte yaşamacı, yarınları kavrayan model projeler üretmeye davet etmektedir......

  Fiyatı:  0 YTL
  Satın Al

  Kart Kurt Sesleri
  303 sayfa, 1. hamur
  Kart Kurt Sesleri, Kürt kelimesinin doğuşu hakkındaki bir etimolojik veriye dayanıyor. Siyasi Kürtçülüğün espri konusu yaptığı bu olguyu, biz tersinden yorumlayarak, farklı bir bakış ile tekrar öne çıkarmış oluyoruz. Bizim bu kitaptaki amacımız Kürt kelimesinin etimolojisini incelemek değil, farklılık içinde birliğin, birlikte yaşamanın, kardeşliğin poetikasını oluşturmaktır.

  Kart Kurt Sesleri kitabının omurgasını, Bedirhan ailesi meydana getiriyor. Kürtler içinde ayrılıkçı temayüller, bu aile vasıtasıyla üretilmiştir. Günümüzde Siyasi Kürtçüler, Bedirhan Bey'in hayatını yazarken, adeta bir 'Kürt Padişahı'ndan bahsederler. Ancak yapılan son araştırmalar( ), Bedirhan Bey'in padişahlık gibi bir sıfatla abartılmaması gerektiğini ve sadece bölgedeki beylerden bir bey olduğunu ortaya koymaktadır. Osmanlı tarih belgeleri üzerinde çalışmalar arttıkça Siyasi Kürtçülerin platonik Bedirhan Bey aşkı, kendiliğinden zeminini bulacaktır.

  Bedirhan Bey ve ç.....

  Fiyatı:  0 YTL
  Satın Al

  Teyze ile Prenses
  Araştırmacı-yazar Mahmut Çetin’in yazdığı Teyze ile Prenses kitabı Biyografi Net Yayınları tarafından neşredildi. Daha önce Boğaz’daki Aşiret, X İlişkiler, Perinçek ve Aydınlık Hareketi ve Kart Kurt Sesleri gibi eserlere imza atan Mahmut Çetin, son kitabı Teyze ile Prenses’i eğlenceli bir eser olarak sunuyor. Kitapta Sultan Vahdettin ile Bülent Ecevit’in, Rahşan Ecevit’le Atatürk’ün sosyal doku beraberliğine şahit oluyoruz. Doğrudan bir akrabalık ilişkisi olmasa da birbirine zıt kişilikler olarak düşündüğümüz bu ünlülerin birbiriyle dolaylı şekilde irtibatı okuyucuya hoşça vakit geçirtecek gibi görünüyor. Kitaptaki olaylar, Sultan Vahdettin’in kızı Prenses Ulviye ile Bülent Ecevit’in teyzesi Ferhande Okday etrafında gelişiyor.

  Teyze ile Prenses bağlantı örgüsü

  Teyze; Bülent Ecevit’in annesi Nazlı Ecevit’in büyük teyzesi Ferhande Okday.
  Prenses; Sultan Vahdettin’in kızı Prenses Ulviye.
  * Son sadrazam Tevfik Paşa’nın oğlu İsmail Hakkı Okday’ın birinci eşi Prens.....

  Fiyatı:  0 YTL
  Satın Al

  Çalıntı Polemikleri
  Kim çalmış, kimden çalmış, nasıl çalmış, neden çalmış, niçin çalmış?…

  Kültür ve sanatta daha önceki eserlerden esinlenme, tabii bir durumdur. Esinlenmenin nerede başlayıp nerede bittiği ise henüz sonuçlanmamış bir tartışma…

  “Çalıntı bir bakıma, cinayete benzer. Zor olan cinayeti gerçekleştirmekten çok onun izlerini yok etmektir.” Sigmund Freud

  “Edebiyat hırsızlıktır.” James Atlas

  “Çok iyi söyleyemediğim bir şeyi, başkalarına söyletirim.” Montaigne

  “Öykünme eylemi, gerçeklikten yoksunluk anlamına gelmez.” Milan Kundera

  “İyi ressamlar kopyalar, büyük ressamlar çalar.” Picasso

  .....

  Fiyatı:  0 YTL
  Satın Al

  Tarihi Hakikatler
  Van Eski Milletvekili İbrahim Arvas, hatıralarını, Tarihi Hakikatler adıyla kaleme almıştır..
  Kitap bir çok tarihi hakikati gün yüzüne çıkarıyor.

  Atatürk'ün masonlara ve dönmelere bakışı, mason localarını kapatışı, dini anlayışı ve Ahmet Emin Yalman'ı devre dışı bırakması, komünizm tehlikesi, İttihat ve Terakki'nin yanlış yerel uygulamaları, Arapların Türk düşmanlığında Cemal Paşa'nın etkisi, Şeyh Said İsyanı'nda ve sonrasında Kürtçülüğün ekmeğine yağ süren uygulamalar ve İran'daki isyancı Simko hakkında hiçbir yerde duyulmayan bilgiler yer almaktadır.

  İbrahim Arvas'ın Şeyh Said ve Simko İsmail Ağa olaylarını tahlili oldukça sağlıklıdır. O bir kısım bürokrat ve politikacının gördüğü gibi, olaylara dini veya etnik değil, sosyal bir problem olarak bakmaktadır.

  İbrahim Arvas'ın doğudaki bazı Türk kökenli aşiretlerin dilini kaybetmesi vakıasını tespit etmesi ise ayrı bir belge niteliğini taşımaktadır......

  Fiyatı:  0 YTL
  Satın Al

  Perinçek Ve Aydınlık Hareketi
  222 sayfa,
  3. hamur
  Aydınlık Hareketi Ve Perinçek adlı bu çalışma, siyasi faaliyetlerden çok polemikleriyle gündemde olan bir siyasi çizgiyi, tarihi akışı içinde ele alan bir araştırmadır. Gerek Perinçek gerekse temsil ettiği siyasi hareket için bu güne kadar pek çok söz söylenmiş olması, onu ve hareketini böylesine bilinenler dışında bir tahlilden uzak tutamazdı. Bu sebeple eser, Aydınlık Hareketi hakkında nihai hükmü verecek olan kamu vicdanının bilgilendirilmesi bakımından önemli bir görevi yerine getireceği kanaatindeyiz......

  Fiyatı:  0 YTL
  Satın Al

  Bir Neslin Öncüleri
  Bir Neslin Öncüleri - İlk İmam Hatip Kuşağından Portreler

  BİR NESLİN ÖNCÜLERİ’ni anlatmak, Türk Milleti’nin süregelen İslam tasavvurunun merhalelerini ve tezahürlerini anlatmak demektir.

  BİR NESLİN ÖNCÜLERİ; Türkiye Cumhuriyeti, Diyanet İşleri Başkanlığı yapısı altında İslam dininin sağlıklı bir anlatım ve yorumunu uygulama başarısını göstermiştir. Muhtelif zamanlarda düzenlenen Avrasya İslam Şuraları, kültürel ve sosyal hizmet amacı güden Türkiye İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) gibi hizmetler bu bakış açısının pratiklerini göstermiştir.

  Türkiye Cumhuriyeti’nin evrensel başarısına, bu çalışmamızda ele aldığımız BİR NESLİN ÖNCÜLERİ imza atmıştır.

  BİR NESLİN ÖNCÜLERİ’nde anlatılan isimler:
  Tayyar Altıkulaç, Hüseyin Albayrak, Hüseyin Aydın, Halis Ayhan, Niyazi Baloğlu, Ahmet Baltacı, Ali Şakir Ergin, Halit Güler, Kemal Güran, Ahmet Gürtaş, Yasin Hatiboğlu, Halil Hayıt, Avni İlhan, Hayreddin Karaman, Mehmet Kervancı, Hamdi Mert, Şevki Özkan, Ş.....

  Fiyatı:  0 YTL
  Satın Al

  Hünkar Hacı Bektaş Veli
  O anda Abdal Musa'nın aklına Horasan'dan Anadolu'ya gelirken düşündüğü hayal geldi. Abdal Musa'nın gözünde Anadolu sabah demekti. Güneş'in doğumu demekti. Ve dahi çimenlerin üstüne çiğ düşmüş demekti. Çiğ ve güneş Anadolu demekti. Dalgın, nereden aklıma gelir bilmem diyerek, zikrine devam etti. Lailahe illallah, Lailahe illallah, Lailahe illallah.......

  Fiyatı:  0 YTL
  Satın Al

  Hırka
  104 sayfa, 3. hamur
  Hırka.. Şanlı sahabe kadrosundan Kab bin Züheyr'in hayatını anlatan bir küçük roman. Kırka.. İsyan tövbeye uzanan gözyaşı rahmetini yaşatan, hissettiren bir eser. Hırka.. Kaside-I Bürde'nin, Hırka-I Saadet'in romanı......

  Fiyatı:  0 YTL
  Satın Al

  İslam Sanatı^nın Özellikleri
  İslam Sanatı'nın Özellikleri

  Tevhid’den hareket eden ve tenzih’le doğayı yansıtan sanatçı tabiyatın içkinliğini yakalar.

  Bu ilahi güçle dolan sanat çabası, maddeyi güzel kılar.
  Bu kitap; İslam Sanatı’nın Özellikleri’ni birlik, yansıtma, işlevsellik, güzellik ve aşkınlık şeklinde sıralamıştır.

  Sanat felsefesi, duygularla ilgili bir alanı bilgiyle çözümleme çabasıdır. İslam Sanatı’nın Özellikleri; bu yöntemle ortaya çıkmış tartışılabilir bir metindir......

  Fiyatı:  0 YTL
  Satın Al

  Esrarlı Kılıç
  Osmanlı muharrirlerinden Abdullah Zühdi Bey'in kaleme aldığı 'Şanlı Asker' adlı eserin sadeleştirilmiş olan bu kitapda, Balkan Harbi tatlı bir şekilde anlatılırken, iki Türk subayın çocukları arasında yaşayan temiz bir aşk hikayesi de yer alıyor. Miralay Ahmet Bey'in 21 yaşındaki oğlu Teğmen Raik ile Yüzbaşı Nüzhet Beyin kızı Cemile hanım arasındaki aşk, esere ayrı bir ahenk katmaktadır.

  Miralay Ahmet Bey, arkadaşı Yüzbaşı Nüzhet Bey'I şehit olurken 'Çocukların sana emanet' şeklinde yaptığı vasiyeti yerine getirmek için ömrünü harcar ama Nüzhet Bey'in ailesine ulaşamaz. Teğmen Raik, babasının vafatından bir süre sonra tanıştığı Cemile Hanım'ın babası Ahmet Bey'in yıllarca aradığı Nüzhet Bey'in kızı olduğunu öğrenince oldukça şaşırır.Roman okurları, 100 yıl öncesinin 'Birleşen Yollar' diyebileceğimiz bu eseri zevkle okuyacaklar......

  Fiyatı:  0 YTL
  Satın Al

  İdris-i Bitlisi
  Doğu ve Güneydoğu'nun bazı illeri, merkezi İran olan Safevi Devleti'nin işgali altındaydı. 1514 tarihinde yapılan Çaldıran Savaşı'nda Safevi ordusu büyük bir yenilgiye uğradı.
  İdris-i Bitlisi, Çaldıran Zaferi'nden yeni dönen Yavuz Sultan Selim'e, Doğu ve Güneydoğu halkının ve eşrafının Osmanlı hakimiyetine girme isteğini bildirdi, isteği olumlu karşılayan Yavuz Sultan Selim, İdris-i Bitlisi'yi bu işle görevlendirdi. Yavuz Sultan Selim'den bölge ileri gelenlerine hitaben yazılmış Emirnameler alan İdris-i Bitlisi, bölgenin Osmanlı egemenliğine girmesini sağladı.

  Bu karardan sonra Osmanlı Ordusu, Safevi baskısı altındaki Diyarbakır ve Mardin'i ele geçirerek, bölge halkını esenliğe kavuşturdu......

  Fiyatı:  0 YTL
  Satın Al

  Türk Sağı Sözlüğü
  Türk Sağı Sözlüğü'nde Cumhuriyet döneminde kurulan, kamuoyunun 'sağcı' olarak adlandırdığı oluşumlardan bahsettik. Böyle geniş bir cenahın, bir arada anlatılmasına ihtiyaç duyulduğu için bu kitabı hazırladık.

  Türk Sağı Sözlüğü, sağ hareketlerin kendi faaliyetlerini yürütmek amacıyla kurduğu parti, gençlik teşkilatı, demek, kitap, dergi ve gazete gibi her türlü oluşumu ele almıştır.

  Gelecekte, çalışmamızın daha sağlıklı bir kaynak olması, okuycularımızdan gelecek önerilere bağlıdır.

  Bu çalışmanın, hayırlara vesile olması dileğiyle...

  Hüdavendigar Onur.....

  Fiyatı:  0 YTL
  Satın Al

  Çeçen Şiir Antolojisi
  Çeçen Milli Marşı
  Gece kurt kuzularken çıktık dünyaya
  Sabah kükrerken arslan, ismimiz konuldu
  Lailahe illallah
  Kartal yuvalarında analarımız emzirdi
  At üstünde kavgayı babalarımız öğretti
  Lailahe illallah
  Halk için vatan için yetiştirdi
  Onlara bir zarar geldiğinde yiğit kesildik
  Lailahe illallah
  Dağların şahinleri zaferle yetişti
  Zorluğun bozgunundan gururla çıktık
  Lailahe illallah
  Tunçtan dağlar kurşun gibi erise de
  Yaşamdan ve savaştan onursuz çıkmayız
  Lailahe illallah
  Ey karatoprak her zerren baruttan ağlasa da
  Hüzünlü bir şekilde sana dönmeyeceğiz
  Lailahe illallah
  Hiçbir zaman hiç kimseye pes etmedik biz
  Ecel veya zaferden biridir seçeneğimiz
  Lailahe illallah
  Yaralarımızı ağıtlarla sararken bazılarımız
  Değerli gözlerimiz maharetle canlanır
  Lailahe illallah
  Açlık kıvradırırsa ot yeriz
  Susuzluk bezdirirse sıkar suyunu içeriz
  Lailahe illallah
  Gece kurt kuzularken çıktık düny.....

  Fiyatı:  0 YTL
  Satın Al

  Bebek İle Mücahit
  64 sayfa, 3. hamur

  Yayın tarihi 1994_64 sayfa_3. hamur_13.50x19.00 cm_karton kapak

  konu: Edebiyat/Şiir (Yerli).....

  Fiyatı:  0 YTL
  Satın Al

  Radyo İçin Üç Oyun
  130 sayfa, 3. hamur
  Radyo oyunu, özel radyoların ihmal ettiğii bir alan. Biz TGRT FM olarak, radyo oyunları yayınlıyoruz ve dinleyicilerimizden olumlu tepkiler alıyoruz. Radyo oyunlarının kitap halinde yayınlanmasının da ayrı bir hizmet olacağına inanıyorum. İlhan Apak TGRT FM Genel Müdürü

  Mahmut Çetin'in bu kitabında, milli kültürümüzün temel isimlerinden Kab bin Züheyr, Şeyh Ali Semerkandi ve Hacı Bektaş-I Veli'nin örnek hayatları radyo oyunu tarzında işlenmiş. Daha önce seslendirilen ve filmi çekilen bu eserlerin yayınlanması, ülkemizde yeni teşekkül etmekte olan radyo literatürüne de olumlu katkılar sağlayacaktır.
  Zeki Anıt Radyo Nokta Genel Müdürü.....

  Fiyatı:  0 YTL
  Satın Al

   

   
  DAĞITIM MERKEZLERİ

  MARİFET YAYINLARI
  Çatalçeşme Sokak No:27-3 Cağaloğlu İstanbul
  0212 5262270

  UYANIŞ YAYINEVİ
  Ticarethane Sokak Tevfik Kuşoğlu Hanı 41-14  Sultanahmet İstanbul
  Tel: 0212 5272949
  Belgegeçer: 0212 5275887
  Cep: 0533 4645270
  [email protected]


  KİTABEVİ
  Çatalçeşme Sokak no 54/A Cağaloğlu - İstanbul
  0212 5112143

  BUHARA YAYINLARI BASIM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
  Nuruosmaniye Cad. Yavuz Apt. No: 9/1 Cagaloğlu / İstanbul
  Tel: 0212 520 80 33 / 0212 512 33 90 / 0212 520 76 70
  Faks: 0212 526 00 42
  Posta Çeki Hesabı: 5511186
  [email protected]
  [email protected]


   

     biyografi.net
      İngilizce Biyografi
     English Biography

      ünlü kadınlar

     Nasreddin Hoca
    ben de biyografi.net'teyim
    fıkralardan seçmeler     Makaleler
     Trabzon'un Kültürel Yüzü
     Lozan Delegeleri
     İdlib şehitleri
     BULGARİSTAN TÜRK YAZARLARININ BULGARCA ESERLERİ
     Afrika Kitaplığı
     Rusya'daki en etkili 100 Müslüman listesi
     Teröre karşı 1071 akademisyen
     Irak’ta Türkmen Partiler
     Millî Birlik Komitesi Üyeleri
     KKTC Başbakanları

    Biyografik Takvim
  ocak şubat mart
  nisan mayıs haziran
  temmuz ağustos eylül
  ekim kasım aralık

      Tanıtım

      Tanıtım


     İletişim
  BİYOGRAFİ NET YAYINCILIK
  Tel: 0542 235 72 49  [email protected]

  Etimesgut Vergi Dairesi
  11512253662
  Tasarım: Nihat Çeliker www.webofisi.com  

   

  Ana Sayfa İletişim Künye Bu Sayfayı Yazdır Sık Kullanılanlara Ekle E-ticaret
  Powered By Webofisi.com