Kart Kurt Sesleri
303 sayfa, 1. hamur
Kart Kurt Sesleri, Kürt kelimesinin doğuşu hakkındaki bir etimolojik veriye dayanıyor. Siyasi Kürtçülüğün espri konusu yaptığı bu olguyu, biz tersinden yorumlayarak, farklı bir bakış ile tekrar öne çıkarmış oluyoruz. Bizim bu kitaptaki amacımız Kürt kelimesinin etimolojisini incelemek değil, farklılık içinde birliğin, birlikte yaşamanın, kardeşliğin poetikasını oluşturmaktır.

Kart Kurt Sesleri kitabının omurgasını, Bedirhan ailesi meydana getiriyor. Kürtler içinde ayrılıkçı temayüller, bu aile vasıtasıyla üretilmiştir. Günümüzde Siyasi Kürtçüler, Bedirhan Bey'in hayatını yazarken, adeta bir 'Kürt Padişahı'ndan bahsederler. Ancak yapılan son araştırmalar( ), Bedirhan Bey'in padişahlık gibi bir sıfatla abartılmaması gerektiğini ve sadece bölgedeki beylerden bir bey olduğunu ortaya koymaktadır. Osmanlı tarih belgeleri üzerinde çalışmalar arttıkça Siyasi Kürtçülerin platonik Bedirhan Bey aşkı, kendiliğinden zeminini bulacaktır.

Bedirhan Bey ve çocukları Siyasi Kürtçülük faaliyetlerine karışmış olmasına rağmen, aile fertlerinin çoğu, sonraki yıllarda milletimize hizmet etmiştir. Bedirhan ailesini ve akrabalarını yazarken karşımıza çıkan şey, bir Türkiye manzarasıdır.

Bedirhanlar'ı araştırmak benim gündemime, Bedirhan ailesi mensubu Cemal Kutay'ın ortaya attığı Türkçe İbadet tartışmalarıyla geldi. O döneme kadar bu konuda sınırlı bilgiye sahiptim. Aileyi araştırdıkça bu işin zorluğunu anladım. Hatta aile fertlerinden Galatasaray Kulübü Eski Başkanı Tevfik Ali Çınar ve Cemal Kutay bile, bu işin içinden çıkamamıştı.


  Satın Al
Yazarı Mahmut Çetin
Fiyatı  0 YTL