Ana Sayfa Kategoriler Editör İletişim  

   Alfabetik Arama
A B C Ç D
E F G H I
İ J K L M
N O Ö P R
S Ş T U Ü
V Y Z   Ekstra
     müstear isimler
     peygamberler
     Asr-ı Saadet'te Türkler
     basında biyografi.net
     Biyografi Nedir?
     neden biyografi.net
     sizin biyografiniz
     cv nasıl hazırlanır ?
     genel biyografi kitapları
     takma adlar
     editör Linkler 
   Biyografi Tv
   facebook/Biyografi Net
   twitter.com/biyografinet
   Biyografi Atölyesi
   boğazdaki aşiret
   biyograf
   biyografi kitabı
   mahmut çetin yazıları
   www.biyografianaliz.net
   biyografimarket.com

   Biyografi Arama

  

isim ara soyadı ara
 
   
   

     Biyografi Market İçerik  
KİTAP BİYOGRAFİ
 Portre Anlatı
 Günlük
 Biyografi Dosya
 Mektup
 Kronoloji
 Kim Kimdir
 Anı-Hatırat
 Otobiyografi
 Biyografi Genel
 Şecere
 Biyografik Araştırma
 Gezi-Seyahat
 Biyografik Roman
 Biyografik Şiir
FOTOĞRAF
 Görsel Kitap
 Biyografik Fotoğraf
 Şehir Fotoğraf
 Tarihi Eser Fotoğraf
  SAHAF KİTAP
  KAYNAKÇA
 Kaynak Tarama-Kupür
 Bibliyografya
 DVD-CD-VCD
 Biyografi Belgesel
 KİTAP GENEL
 Türkçe Dil Öğretimi
 Kaynak-Çeviri

Daha Fazlası BiyografiMarket.com'daFacebook da paylaş Twitter da paylaş Live da paylaş

Remzi Oğuz Arık ( 1899)- (3.4.1954)

akademisyen, siyaset adamı1899 yılında Kozan'da doğdu. İstanbul Muallim Mektebi'ni bitirdi. Fransa'da Sorbonne Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden mezun oldu. Arkeoloji ve Sanat Tarihi üzerinde ihtisas yaptı. Yurda döndükten sonra arkeolog olarak müze müdürlüklerinde bulundu. Kazı çalışmalarına katıldı. 1930-1942 arası Ankara DTCF ve İlahiyat Fakültesi öğretim üyeliği yaptı.

Çığır ve Millet dergilerini çıkardı. 1950 yılında Seyhan Milletvekili oldu. 1952 yılında Türkiye Köylü Partisi'ni kurdu. Öldüğü sıralarda Seyhan Milletvekili ve Türkiye Köylü Partisi Genel Başkanı idi. 3 Nisan 1954 tarihinde meydana gelen bir uçak kazasında vefat etti.

ESERLERİ:
Köy Kadını-Memeleket Parçaları
İdeal ve İdeoloji
Coğrafya'dan Vatan'a
Türk İnkılabı ve Milliyetçiliğimiz
Gurbet-İnmeyen Bayrak
Türk Gençliğine

R.Oğuz Arık'ın kitapları Hareket ve Dergah Yayınları tarafından yayınlandı.
HAKKINDA YAZILANLAR
1.Remzi Oğuz Arık
H.Emin Sezer
Toker Y. İstanbul 1976
HAKKINDA YAZILANLAR

Gurbet (05.11-1954)

Türk Milliyetçiler Derneği'nin kapatılışından sonra, Ankara'da ancak altı sayı çıkarılan bir dergi.

Derneğin kapatılışı Türkçülerin çok üzülmelerine sebep olmuş Genel Merkezdeki yöneticilerin, yurdun dört yanındaki seksen dolayındaki şubenin üyeleri ile bağlantısı kesilmişti. Hem onlarla haberleşmeyi sağlamak, hem de onlara Ankara'yı ziyaretlerinde başvuracakları bir adres oluşturmak için dergi çıkarılmasına karar verildi. Çıkarılacak dergiye bir ad aranırken rahmetli şair Osman Attilâ'nın “Baştan başa” adlı şiirinin şu mısraları hatırlandı: Hemşehrim, ne sen sor, ne ben açayım; / Sözüm bitmez tasa, tükenmez derttir. / Aynı minval üzre, nere kaçayım? / Bu memleket baştan başa gurbettir...

Yıllardır karşılaşageldikleri olumsuzluklar, Türkçülerde kendi yurtlarında ‘gurbet'i yaşadıkları duygusunu oluşturmuştu. Bu duygunun etkisi ile çıkacak dergiye Gurbet adını vermeyi kararlaştırdılar. İlk sayısının çıkarılması, dergi için bir yönetim yeri ve telefon sağlanması aylıklardan ve ya harçlıklardan katılan paralarla gerçekleştirilecekti. İlk iş olarak yönetim yeri ve telefon işi çözümlendi. Ulus'ta, Sanayi Caddesindeki Koloğlu Apartmanı'nın, 3. katında, 18 numaralı, sobayla ısıtılabilen, harap dairesi kiralandı: tabiî bir de posta kutusu. Ardından yasal işlemlerin tamamlanmasına girişildi.
Derginin hukukî sorumlulukları, o sırada Ankara Ü. Hukuk Fakültesi öğrencisi olan 2 ülküdeşimizce paylaşıldı. Ayhan Aybar sahiplik, Mustafa Ernam da mes’ul müdürlük görevini üstlendi. Ardından kapak tasarımı yapılması ve yazı sağlanması işine geçildi.
Derginin Nisan 1954 başında çıkarılması kararlaştırılmıştı. Ama basma işinde önemli bir güçlük ortaya çıktı: Ankara basımevleri, 1954 seçimleri yüzünden, tümüyle doluydu. Ondan dolayı ilk sayıyı Ankara dışındaki bir kentte bastırma zorunluluğu doğdu. O sırada Eskişehir’de bulunan H. Rıdvan Çongur’un aracılığı ile, oradaki Yeşilnur Basımevi ile anlaşıldı ve Mart ayının ortalarında müsvetteler ona gönderildi.

Basma işi sürerken yeni, acı bir talihsizlikle karşılaşıldı. Ankara’daki milliyetçi büyüklerden Remzi Oğuz Arık, 04 Nisan 1954 günü, tartışmalı bir uçak kazasına kurban gitmişti. Gurbetin başyazarlığını da lûtfen kabul eden ve derginin adını taşıyan ilk yazısını da vermiş bulunan Arık Hoca’nın bu beklenmedik yitirilişi bütün Türkçüleri perişan etmişti. Kısa bir panik evresinden sonra, Eskişehir’deki sayının basma işinin, durdurularak ertelenmesine ve ilk sayının ‘Remzi Oğuz Arık Sayısı” olarak Mayıs 1954’te çıkarılmasına karar verildi. Bu ilk sayı, Rahmetlinin dost ve ülküdeşlerinden sağlanan 28 yazı ve demeçle, 44 sayfa olarak çıkarıldı. Eskişehir’de bekleyen yazılar da, yeni yazılar eklenerek, 2. sayıyı oluşturdu. Gurbet yayın hayatına böyle talihsizlikler içinde girdi.

Dergi, 24x16 sm. boyutlu ve aylık olarak çıkarıldı. Her sayısı 32+4 sayfa idi. 1. hamur kâğıda basılan kapağı, her sayıda rengi değiştirilen bir logo zemini ve onun sol yandaki uzantısı ile kalan boşluğa konulan ilgi çekici fotoğraflardan oluşuyordu. Kapağın sol yanındaki renkli şerit üzerinde, o sayıda yazı ve şiirleri yayımlananların adları, sayı belirteci ile tarih ve fiyat verilirdi. Ancak, logo zemini kara olarak basılan ilk kapağın resme ayırılmış bölümünde, Remzi Oğuz Arık’ın, kendi el yazısı ile oğlu Oluş’a yazdığı “Oğlum: Küçük bir eyi hareket böyük bir eyi niyetten üstündür, unutma! 9.II.1949. R.O. Arık" cümlesi ile “Remzi Oğuz Arık'ın aziz hâtırası önünde huşû ile eğiliyoruz” sözleri yer alıyordu.
Ancak 6 sayı yayınlanabilen derginin 5'inci sayısı Eylül-Ekim 1954 tarihini taşıyordu. Kasım 1954'te de son sayısı çıkarılabildi. Buna rağmen çok sayıda yazarın ilgi çekici yazıları ve şiirleri yayımlandı.
Gurbetin ilk sayısında, Remzi Oğuz Arık'ın “Gurbet” adlı başyazısı ile birlikte, Tahsin Tekeli, Edhem Menemencioğlu, Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu, Hıfzı Oğuz Bekata, Lûtfullah Erdem, Şemseddin Günaltay, Necati Akder, Şahap Nazmi Coşkunlar, Hamdi Ragıp Atademir, Fikret Arık, Bedi Ziya Egemen, Mücellitoğlu Ali Çankaya, Abdülhâdi Toplu, Naşit Kızılay, Sofuoğlu M. Zeki, Oğuz Bülent Nayman, Beh¬çet Kemal Çağlar, Osman Attilâ, Ali Uygur, Erhan Löker, Mahmut Aydın Elbeyioğlu, Karamağaralı Halûk, Yılanlıoğlu İ. Hakkı ve Sefercioğlu Necmeddin'in yazıları, Atsız, Cezmi Türk ve Hikmet Bayur'un demeçleri, Yılanlıoğlu İ. Hakkı ile Sadık Çavuş'un manzumeleri yer alıyordu. Sayfaların boş kalan yerlerine de Arık'ın ilgi çekici yazılarından aktarılan parçalar konulmuştu.

Derginin öteki sayılarında ise, Remzi Oğuz Arık, Necati Akder, Suut Kemal Yetkin, Hüseyin Namık Orkun, Mücellitoğlu Ali Çankaya, M. Şakir Ülkütaşır, H. Rıdvan Çongur, Osman Keskioğlu, İzzet Deliçay, Hikmet Aslanoğlu, Naim Buluç, Celâl Hayri, Abdülkadir İnan, Yılanlıoğlu Fahriye, H. Fethi Gözler, Kâmil Özden, Aclan Sayılgan, Enise Yener, Suat Uzer, Okçuoğlu (Nejdet Sançar), İrfan Alıcıoğlu, Ateşoğlu Mehmet, Macide Vildan Kunter, Safa Ş. Erkün, Osman Ersoy, Halim Baki Kunter, Azmi Güleç, M. Şerif Korkut, Mustafa Necati Sepetçioğlu, Serhadlaroğlu, Tahsin Ünal'ın yazıları, Mustafa Ârif Arık, Rıza Ümit, Suat Uzer, Müşir Kaya Canpolat, Mehmet Turan Yarar, Ayhan İnal, Âşık Cevdet (Arslangül), Cahit Aydoğan, Şemsi Belli, Azmi Güleç, Osman Bolulu, Nurettin Özdemir, H. Rıdvan Çongur, Bumin Ay, Ârif Nihat Asya, Nahit Güçlü, Sabri Tandoğan, Ahmet Petekçi, Erol Yahya Bensoy, T. Turan Atasever, Şahinkaya Dil, Ali Püsküllüoğlu, Yılanlıoğlu Fahriye, Fahri Ersavaş,
Erdil Özkan, Mehmet Gökalp, Kaya Özdemiroğlu, Kubilay Görür, Hikmet Tanyu, Behçet Kemal Çağlar, Özgül Özgüven, Nahit Güçlü, Ali Rıza Özer ve Kadir Pencaplıgil'in şiirleri yayınlandı. Son sayısında, Necati Akder'in “Ziya Gökalp ve ötesi” adlı 16 sayfalık incelemesi de ek olarak verildi.
Dergi, sağlanabilen anaparanın tükenmesi ve bayi engelinin aşılamaması üzerine, 6. sayıdan sonra kapanmak durumunda kaldı. Fakat yönetim yeri, telefonu ve posta kutusu uzun süre Türkçülerin haberleşmesine ve görüşmesine hizmet etti.
HAKKINDA YAZILANLAR

Kalem (08.1948--02-03.1950)

“Milliyetçi fikir ve sanat dergisi”. Ağustos 1948 ile Şubat-Mart 1950 arasında, Adana'da 15 sayı çıkarıldı.

Kalem, 29x17 sm. boyutunda idi. Her sayısı 16 sayfa yayınlanıyordu. Bazan bu sayı artabiliyordu. Kapağının üst bölümünde büyük harflerle yazılmış logosu, onun altında “Milliyetçi fikir ve sanat dergisi” söylemi yer alıyordu. Bunun altındaki boşlukta kimi zaman “içindekiler dizimi”, fakat çoklukla resim bulunuyordu. Kapak sayfasının altında da, tek satırla yıl ve sayı belirteci, 25 kuruş olan fiyatı ve yayınlanış ayı verilmekte idi. Ara sıra iki sayı bir arada çıkıyordu. Çıkış sıklığı da pek düzenli değildi.

Kalem dergisinin sahibi ve yazı işleri müdürü Enver Binokay'dı. Dergide elliyi aşkın yazar ve şairin yazı, şiir ve hikâyeleri yayımlandı. Bu yazılar ona, yerel bir yayın organı olmaktan çıkarıp millî bir nitelik kazandırmıştı. Yazarları arasında Ârif Nihat Asya, Cezmi Türk, Remzi Oğuz Arık, Şevket Kutkan, Ziya İlhan Zaimoğlu, M. Zeki Sofuoğlu, Mustafa Ârif Arık, Fahri Ersavaş, Naci Kum, Lütfi Ayda, Hamit Salih Asyalı, Yalçın Ceylanoğlu, Vehbi Cem Aşkun, İbrahim Zeki Burdurlu, Lütfi Oğuzcan, Ümit Yaşar Oğuzcan, Necati Enez Kâhyaoğlu, Ayhan Hünalp, Necmeddin Sefercioğlu, D. Ali Güven, vb. bulunuyordu.

Bu derginin bir özelliği, değerli şair Ârif Nihat Asya için, siyasî sebeplerle Adana'dan Edirne'ye sürgün edilmesi üzerine bir özel sayı (4-5. sayı) çıkarması ve daha sonraki sayılarında Asya'nın Edirne'den gönderdiği “taşlamaları yayımlamasıydı. Remzi Oğuz Arık'ın, komünizm ve tehlikesi hakkındaki dizi yazıları da önemli idi.

HAKKINDA YAZILANLAR

Millet (05.1942- 04.1944)


“Fikir, ilim, sanat mecmuası.” Aylık olarak, Mayıs 1942 ile Nisan 1944 arasında, Ankara'da 24 sayı yayımlandı.

İmtiyaz sahibi Hüseyin Avni Göktürk, umumî neşriyat müdürü Remzi Oğuz Arık'tı. Milliyetçi ve muhafazakâr bir görünümde, Batıcı anlayışa karşı yerli düşünceyi savunarak ilgi çekti. Geçmişi değerlendirerek geleceği yönlendirmeyi denedi. İlk sayısında yayınlanış amacı “Bu milletin olarak ve bu milletin kalarak milletler arasında yer alabilmek. Bu sözde topladığımız anlayış ile mesuliyetsiz gevezeliklerden... İnsanımızı korumaya çalışmak niyetindeyiz” denilerek açıklanan derginin her sayısında “Ayın gidişi”, “Neşriyat karşısında”, “Bizim gerçeklerimiz” gibi yorum yazıları yayınlanıyordu.

Dergide düşünce yazıları, inceleme ve tahliller, eleştiriler, hikâyeler ve şiirler yer aldı.
Yazarları arasında Remzi Oğuz Arık, Samet Ağaoğlu, Osman Attilâ, Turgut Evren, Ceyhun Âtuf Kansu, Mehmet Kaplan, Cahit Okurer, Ömer Bedrettin Uşaklı, Ali Saim Ülgen, Kerim Yund, Tevfik Tanyolaç, Nihat Erim, İbrahim Zeki Burdurlu, İbrahim As- lanoğlu, Mümtaz Turhan, Tahsin Banguoğlu, Tahir Aktan, Garâ Sarmat, Nüzhet Şakir Dirisu, Fındıkoğlu Ziyaeddin Fahri, Hüseyin Avni Göktürk, Fethi Çelikbaş, Ahmet Adnan Saygun, Ekrem Akurgal, O. Korkut Akol, Mehmet Halit Bayrı, Taha Toros, Haşim Nahit Erbil, Fuat Arpacı, Tahsin Tola, Munis Faik Ozansoy, vb. bulunuyordu.

Millet, 03 Mayıs 1944'le başlayan Irkçılık-Turancılık fırtınasından nasibini alan bir dergi oldu. Nisan 1944 sayısı ile yayın hayatına veda etmek zorunda kaldı.


Siz de biyografi.net'te yer alabilirsiniz
"
İyi ki, biyografi.net var!" biyografi.net
    İngilizce Biyografi
   English Biography

    ünlü kadınlar

   Nasreddin Hoca
  ben de biyografi.net'teyim
  fıkralardan seçmeler   Makaleler
   Trabzon'un Kültürel Yüzü
   Lozan Delegeleri
   İdlib şehitleri
   BULGARİSTAN TÜRK YAZARLARININ BULGARCA ESERLERİ
   Afrika Kitaplığı
   Rusya'daki en etkili 100 Müslüman listesi
   Teröre karşı 1071 akademisyen
   Irak’ta Türkmen Partiler
   Millî Birlik Komitesi Üyeleri
   KKTC Başbakanları

  Biyografik Takvim
ocak şubat mart
nisan mayıs haziran
temmuz ağustos eylül
ekim kasım aralık

    Tanıtım

    Tanıtım


   İletişim
BİYOGRAFİ NET YAYINCILIK
Tel: 0542 235 72 49[email protected]

Etimesgut Vergi Dairesi
11512253662
Tasarım: Nihat Çeliker www.webofisi.com  

 

Ana Sayfa İletişim Künye Bu Sayfayı Yazdır Sık Kullanılanlara Ekle E-ticaret
Powered By Webofisi.com