Hasan Akay ( 1957)
akademisyen, yazar1957 yılında İzmit’te doğdu.

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi (1981). Bir süre Özel Yıldız Koleji’nde edebiyat öğretmenliği yaptı (1981-82).

Yeni Türk Edebiyatı alanında 1989’da doktor, 1998’de doçent, 2004’te profesör unvanlarını aldı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fak.de Türk Dili öğretim görevlisi olarak (1983-84), Mimar Sinan Üniversitesi (1992-2002) ile Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde öğretim üyesi olarak çalıştı (2002-2010). FSMVÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü müdürlüğü yaptı (2012-2018). TDK Bilim Kurulu Üyeliğinde bulundu (2013-2016).

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü olarak öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir (2019-).

Orta öğrenim yıllarında arkadaşlarıyla birlikte çıkardığı Dönüş dergisiyle yazı hayatına atıldı. Sedir dergisinin yazı işleri görevini üstlendi (1980). Bazı gazetelerde Sanat-Edebiyat sayfaları düzenledi. Sedir, Milli Gençlik, Türk Edebiyatı, Hisar, Cemre, İlim ve Sanat, Diriliş, Dergah, Yedi İklim gibi dergilerde, şiir, inceleme, çeviri, deneme, hikaye, tahlil çalışmaları yayımlandı.

Ödülleri: Suffe Şiir Ödülü (1983); “Edebi Tenkit" dalında Türkiye Yazarlar Birliği Ödülü (1998), “Bir Şiiri İnceleme” dalında Homeros Şiir İnceleme Ödülü (2005); "Deneme" dalında Türkiye Yazarlar Birliği Ödülü (2015).

ESERLERİ:

Fatih'ten Günümüze Şairlerin Gözüyle İstanbul, 2 cilt, İşaret Yay., İstanbul l997; Tanzimat Sonrası Türk Edebiyatında Yeni Fikirler, Kitabevi Yayınları, İstanbul 1998; Cenab Şahabeddin, Timaş Yayınevi, İstanbul 1998 (3.b., Şule Yay.2015); Tevfik Fikret, Timaş Yayınevi, İstanbul 1998 (3.b., Şule Yay.2015); Servet-i Fünûn'un Şiir Estetiği, Kitabevi Yayınları, İstanbul l998; Evrâk-ı Eyyâm (Cenab Şahabeddin), Timaş Yayınevi , İstanbul l998; Cenab Şahabeddin'in Şiirleri Üzerinde Stilistik Bir Araştırma, Kitabevi Yayınları l998; Şiiri Yeniden Okumak/Bir Yapıçözümleme Girişimi, Kitabevi Yayınları 2003 (3.b., Şule Yay.2016); Rübâb-ı Şikeste/Tevfik Fikret (A.Uçman’la), Çağrı Yayınları 2005; Cumhuriyet Dönemi Şiirimizin Altın Sayfaları (S.Umran’la), 2006; Kare-Deniz/Behçet Necatigil’in Şiiri Üzerine, 3F Yayınevi 2006; Şiir Alâmetleri, 3F Yayınevi, İstanbul 2006; Mevlânâ’nın Dayanılmaz Davetine Katılmak/Hammer, Rückert, Schimmel Alımlamasıyla Mevlânâ (İ.Öztürk’le), 3F Ya y., İst. Kasım 2007; Doğrandıkça Artan Ekmek/Şiir İncelemeleri, Akademik Kitaplar Yay., İstanbul, 2008; Şiire Yeniden Bakmak/Bir Yapıçözümleme Girişimi, Akademik Kitaplar Yay., 2009 (3.b., Şule Yay.2016); İstiklâl Marşı İstikbâl Marşı-41 Dize 41 Yorum (F.Andı ile), Hat Yayınları, 2010; Hiç Ferahlığı, Hat Yayınları, İstanbul, Ekim 2011; Ehlidildeniz, Şule Yayınları, İstanbul Mart 2015; Anlamın Çağrısı, Şule Yayınları, Ekim 2017; Yeni Türk Edebiyatında Amentüler, Şule yay., İstanbul Temmuz 2018.

Şiir kitapları:

Gökkuşağı Alnım, Özge Yayınları, İstanbul 1983; Ay Dervişleri, İz Yayıncılık, İstanbul 1992; Savaş Görmüş Çocukların Şiiri, Yesevi Yayıncılık, İst.1993; Ebrû Şiirleri, İyiadam Yayınları, İstanbul Kasım 2001; Mavi Kuşlu Tükenmez Kalem, M.E.B.Yayınları, Ankara 2013; Kahire Şiirleri, Şule Yay., İstanbul 2018.

www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)