Şevket Bulut ( 1936)- (1996)
hikayeci, yazar1936 yılında Kilis'te doğdu. İlköğrenimini Kilis'te yaptı. Adana Yapı Enstitüsü'nü bitirdi. 1959 yılında Erzurum Tekniker Okulu'ndan mezun oldu. Kahramanmaraş Ba­yındırlık Müdürlüğü’nde inşaat teknikeri olarak çalıştı.

Sanat hayatına şiirle başladı. Bu şiirler uzun yıllar mahalli gazete ve dergilerde yayınlandı. Daha sonra hika­yeye yöneldi. Hikayeleri Hareket ve Hisar dergilerinde yayınlandı. 1986'da emekli oldu. 1996 yılında vefat etti.

Hikayelerinin Özellikleri

Hikayelerinde Anadolu halkının dertlerini, zor­luklara karşı direnme gücünü, inançlarını, gelenek ve gö­reneklerini anlattı. Anadolu gerçekçiliğini anlatan hikayecilerimizdendir. Bazı hikayelerinde yerli söyleyiş biçimleri görüldü. Hikayelerinde halk hikayelerinin üslubundan faydalandı.

ESERLERİ:
Al Karısı (1971)
Sarı Arabalar (1974)
Dilek Çınarı (1975)
Kefensiz Ölüler (1984)
Sınırdaki Tarla (1996)
Yıkık Minare (1996)
Baharı Göremeyen Çocuklar (1996)www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)