Ali Münif Bey 
ESERLERİ

1.Ali Münif Bey'in Hatıraları
Taha Toros
İsis Yayınları

Taha Toros (d. 1912), Türkiye'nin ender biografi uzmanlarındandır. Kendisi de Adanalı olup Ali Münif Bey'in yakını idi. Taha Toros'un son dönem tarihimizle
ilgili yayınlanmış 29 kitabı vardır...www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)