Ali Sait Liman
akademisyen, yazar1973 yılında Erzincan’da doğdu. 1999’da Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Tv Yayıncılığı ve Sinema bölümünden mezun oldu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ‘Sinema-TV Anasanat Dalı’nda yüksek lisans ve sanatta yeterlik eğitimini tamamladı. 2001-2010 yılları arasında MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-Tv Bölümü’nde; 2010-2014 arasında Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-Tv bölümünde çalıştı. Halen Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde çalışmaktadır. Yayınlanmış akademik çalışmaları dışında, çeşitli kısa filmlerin ve “Büyülü Fener: Gaziantep’te Sinema” (2013), “Özgürlüğün Bedeli” (2015), “Perdenin Arkasındaki Karagöz” (2022), “Ömrünün Sonbaharında Bursa’da Bir yaban Gülü Murad Emri Efendi” (2022) adlı belgesel filmlerin yönetmenliğini yapmıştır.

İdari Görevler

 Araştırma Görevlisi Temsilcisi, MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu
(2006-2007)
 Dekan Yardımcısı - Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (2010-2014)
E-posta : [email protected]
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

●Uluslararası Konferans: “ Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler XI-Sinema ve Yeni, Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi, “Türk Sinemasında Sayısal (Digital) Teknoloji Kullanımının
Çekim Sonrası Üretim Alanındaki Görünümü”, 8.5.2010.
●Uluslararası Sempozyum: “Sanatta Kimlik Ve Etkileşim”, MSGSÜ Türk Sanatı Tarihi Araştırma
ve Uygulama Merkezi, “Sanatta Kimlik ve Etkileşimin Beyazperdedeki Yansımaları: Türkiye’de
Sinema-Seyirci İlişkileri 1930-1970” , 12.5.2010.
● Uluslararası Konferans: “ Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler XIII-Sinema ve Bellek,
“Sinema 27: Geçmişten Günümüze Gaziantep’te Sinema Olgusunun Toplumsal, Ekonomik ve
Kültürel Boyutları” (Esin Dedemoğlu ve Menekşe Meriç ile birlikte), 5.5.2012
●VI. Uluslararası Genç Sanat Tarihçiler Sempozyumu, Ankara Üniv. DTCF Sanat Tarihi Bölümü,
“Metin Erksan Sinemasında Çevre ve Mekan Estetiği”, 11.10.2013.
●Uluslararası Konferans: “ Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler XVII- Sinema ve Zaman , Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi, “Ali Reis’in Dalyan Direğindeki Zaman Yolculuğu ya da
‘Sazlık’ta Sevmek Zamanı”, 5.5.2016.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

● “Paris-Texas”tan “Palermo’da Yüzleşme”ye: Zamanın Akışında Wim Wenders Sineması ya da
Rock Müzik Eşliğinde “Road Movies”, Kebikeç , Sayı:29, Ankara, Haziran, 2010.


Hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

● “Türk Sinemasının İlk Yıllarında Çekim Sonrası Üretim ve Teknik Altyapı”, İ.Ü.
İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı: 40, İstanbul, 2011.
● “Metin Erksan Sinemasında Çevre ve Mekan Estetiği”,JASS-the Journal of Academic Social
Science Studies, Volume 6 Issue 4, p. 79-93, April 2013.
● “Gaziantep’te Sinema, Seyir ve Seyirci. İ.Ü. İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı:47, İstanbul, 2014

Diğer yayınlar

 “Sinema ve Toplum”, Dergimiz-Güzel Sanatlar Dergisi, Sayı: 37, Nisan 2010.
 “Sanatlar ve Sinema: Venedik’te Ölüm”, Dergimiz - Güzel Sanatlar Dergisi, Sayı: 36, Nisan
2010.
 “Sinema ve Teknoloji”, Dergimiz-Güzel Sanatlar Dergisi, Sayı: 35, Mart 2010.
 “Hayatımızın En Güzel Yılları ”, Dergimiz-Güzel Sanatlar Dergisi, S: 38, Mayıs 2010.
 “Sinema - Televizyon İlişkileri”, Dergimiz-Güzel Sanatlar Dergisi, Sayı: 39, Mart 2010.
 “Kitle İletişim Kuramlarından Gürleyikli Avatarlara: Sinema Toplum İlişkilerinin Dünü
Bugünü”, Yeni Film, Sayı 20.

Gerçekleştirdiği ya da görev aldığı film, senaryo, sergi, festival, panel, söyleşi v.b. sanatsal etkinlikler

 “Güvercin”’ (1999 - Tv Filmi, Yön. Nazif Tunç) - Yönetmen yardımcısı.
 “ Sakıp Ağa İle Başbaşa” (2000 - Belgesel, 13 bölüm, Yön. Hüseyin Aydemir) - Yönetmen
yardımcısı.
 “Makyaj Sanatı ve Uygulamaları”, 2008 – Yön. Z. Yüksel Aktaş, Eğitim Filmi, (Kameraman)
 “Örneklerle Makyaj Sanatı”, 2008 – Yön. Z. Yüksel Aktaş, Eğitim Filmi, (Kameraman )
 “Halil’in Kedileri” (Senaryo - kısa metraj, Öğr. Gör. Ö.Lütfi Akad Atölyesi- 2000)

 “Akvaryum” (Senaryo - orta metraj, Öğr. Gör. Ö.Lütfi Akad Atölyesi- 2001)
 “Av” (Senaryo - uzun metraj, Öğr. Gör. Ö.Lütfi Akad Atölyesi- 2002)
 “Cerahate İcraat”, (karma sergi-fotograf), Gaziantep Üniversitesi Cenani Konağı Kültür
Sanat Merkezi, 27.3.2012.
 “Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi”, (Karma sergi-fotograf), Gaziantep
Üniversitesi Cenani Konağı Kültür Sanat Merkezi,24.11.2012.“
 “Fotograflarla Sinemada Atatürk “(Sergi ve Katalog Basımı, Kasım 2008 – MSGSÜ
Sinema TV Merkezi Fuayesi . MSGSÜ sinema-tv Öğretim elemanları ile birlikte
hazırlanmıştır.)
 “Eğitmenlere Adobe Eğitimi” (Eğitim Semineri, Computorium-Adobe-Medyasoft işbirliği
ve üniversitelerden akademisyenlerin katılımıyla, İstanbul, Eylül 2008)
 “3. Adalar Kısa Film yarışması”, (Jüri değerlendirme-ödül töreni, film gösterimi, Temmuz -
Ağustos, 2007, MSGSÜ Sinema TV Merkezi-Adalar Kültür Derneği)
 “4.Uluslararası İstanbul Çocuk Filmleri Festivali” (Film Gösterimi, Kasım 2006, MSGSÜ-STM)
 “ First Lego Ligi Türkiye Robotik Turnuvaları” (Kapalı Devre TV Yayını, Şubat, 2006,
MSGSÜ Osman Hamdi Bey Salonu)
 “1. Onat Kutlar Fim Festivali”, (Danışman), 27-30 Mayıs 2012, Gaziantep.
 “2. Nar Film Festivali”, (Danışman), 6-10 Nisan 2012, Gaziantep.
 Söyleşi (Moderatör): “Çoğunluk” filmi yönetmeni Seren Yüce ve film ekibi ile.
 Panel: “Sinema ve Toplum” (Moderatör), 6 Nisan 2012, 2.Nar Film Festivali, Gaziantep.
 Panel : “Sinema ve Barış” (Moderatör), 2 Mayıs 2013, 3. Nar Film Festivali, Gaziantep.
 Gaziantep Üniversitesi Tiyatro Topluluğu (Akademik Danışman / 2010-2011)
 “Organ Bağışı” konulu üniversitelerarası kısa film yarışması - (08.06.2011, Jüri üyesi)
 “Uluslararası Göç Sempozyumu”, (Danışma Kurulu Üyesi), 11-13 Mayıs 2012.
 “Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi”, (Karma sergi), Gaziantep
Üniversitesi Cenani Kültür Sanat Merkezi,27.12.2013.
 1. Ulusal Dramatik Yazarlık Çalıştayı, (Düzenleme Kurulu Üyesi), Uludağ Üniv. GSF
Sahne Sanatları Bölümü Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı, 15.5.2014.
 Günlük Rehber – Tv Programı, 18.09.2014 ( Türkiye'de Sinema-seyirci İliskileri ve Büyülü
Fener Gazintep'te sinema filmi üzerine söylesi.),TRT Okul - Oran Ankara.
 Uluslararası14. Frankfurt Türk Film Festivali,Frankfurt – Almanya, 07.09.2014-13.09.2014;
“Büyülü Fener: Gaziantep’te Sinema” filminin gösterimi,

 “Büyülü Fener: Gaziantep’te Sinema” (Belgesel 58’ - Yönetmen), Gaziantep, 2013.
 “Özgürlüğün Bedeli” (Belgesel, 33’ - Yönetmen), Bursa-Mudanya, 2015.
 1.Bursa Kısa Film Yarışması, (Jüri üyesi - Ulusal Kurmaca Kategorisi
 İnönü Üniversitesi 9.Uluslararası Kısa Film Festivali, (Jüri üyesi - Uluslararası Kurmaca
Kategorisi), Malatya, 26-29 Nisan 2016.

Bilimsel Araştırma Projesi:

 “Gaziantep’te Sinema”, Bilimsel Araştırma Projesi - Proje Yürütücüsü, 2011-2013.
 İlgili proje kapsamında “Büyülü Fener: Gaziantep’te Sinema” (Yön. Ali Sait Liman) adlı
bir belgesel çekilmiştir. Belgesel, 2-5 Mayıs 2013 tarihlerinde Gaziantep’te düzenlenen
3.Nar Film Festivali’nde açılış filmi olarak gösterime girmiştir (2.5.2013 / 19.00 ).
Adı geçen film, 14.Uluslararası Frankfurt Film Festivali kapsamında da (12.9.2014)
gösterime girmiştir.

www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)