Servet Avşar
akademisyen, yazar1969 yılında Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri’de tamamladı. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Atatürk Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nden Öğ.Tğm.olarak mezun oldu. 1991-94 yıllarında Çankırı Astsubay Hazırlama Okul Komutanlığı’nda, 1995- 1999 yılları arasında Bursa Işıklar Askeri Lisesi Komutanlığı’nda tarih öğretmeni olarak görev yaptı. 1999- 2004 yılları arasında Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı’nda; Atatürk Araştırma ve Eğitim Merkezi (ATAREM) bünyesinde araştırmacı- konferansçılık, plan harekat subaylığı, Stratejik Araştırma ve Etüt Merkezi (SAREM) bünyesinde icra subaylığı ve Anıtkabir Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi Komutan Vekilliği görevlerinde bulundu.Halen Silahlı Kuvvetler Bando Okulları Komutanlığı’nda Öğ. Bnb.rütbesinde tarih öğretim elemanı olarak görev yapmaktadır.

Öğ. Bnb. Servet AVŞAR, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Cumhuriyet Tarihi Ana Bilim Dalında ve Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Sosyal Alanlar Eğitimi Tarih Öğretmenliği Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans yaptı.Halen Süleyman Demirel Üniversitesi’nde doktora öğrenimine devam etmekte olup; Harp Tarihi, İstihbarat, Propaganda ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ile ilgili konularda araştırmalar yapmaktadır. Araştırmalarının büyük bir kısmı son dönem Osmanlı Tarihi, Ermeni Meselesi, Birinci Dünya Savaşı’nda ve Millî Mücadele döneminde propaganda faaliyetleri üzerinedir. Evli ve bir çocuk babası.

ESERLERİ:

1.Birinci Dünya Savaşı’nda İngiliz Propagandası, Kim Yayınları, Ankara 2004

2.Mülazım Mehmet Sinan Harp Hatıralarım (Çanakkale-Irak-Kafkas Cephesi), Vadi Yayınları, Ankara, 2006, (Yrd.Doç Dr. Hasan BABACAN ve Muharrem BAYAR ile birlikte)

3.Miralay Süleyman Şakir Cepheden Hatıralar Altıncı Fırka Çanakkale Harbi’nde, Vadi Yayınları, Ankara, 2006 (Yrd.Doç Dr. Hasan BABACAN ile birlikte)
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)