Yahya Akengin
Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı (TÜSAV) Başkanı


yazar, şair1946 yılında Bayburt'ta doğdu. Erzurum Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümünü bitirdi. Daha sonra edebiyat lisansını tamamladı. 1967'de başladığı edebiyat öğretmenliğini orta öğretimde, Gazi Eğitim Enstitüsü'nde ve ODTÜ'de sürdürdü.

1979 yılında Kültür Bakanlığı Baş Müşavirliği'ne, 1985 yılında TRT Ankara Radyosu Tiyatro ve Eğlence Yayınları Müdürlüğü'ne atandı. TRT Televizyon Dairesi başkanlığı uzmanlığında bulundu.

1992 yılında "Oğuz Dede" Romanına Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Sanat Ödülü verildi. Sarkaç romanı ise İstanbul Tuzla Belediyesi 700.Yıl roman armağanlarını kazanan eserler arasına girdi.

İLESAM başkanlığı yaptı. Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı (TÜSAV) başkanı.

1968 yılında başladığı yazı hayatını Hisar, Türk Edebiyatı, Doğuş Edebiyatı, Milli Kültür, Boğaziçi ve Türk Dili Dergilerinde sürdürdü. Bazı günlük gazetelerde tiyatro, sinema, kitap eleştirileri ve gezi notları yayınlandı.

Eserleri çeşitli Üniversitelerde lisans tezi olarak ele alındı. Birçok uluslararası toplantılara Türkiye'yi temsilen katıldı. (Struga şiir festivali, Liege Şiir Bienali,Bağdat Mirbet Şiir Festivali,Ttaristan Şiir Bayramı vb.)

Türkiye radyolarında çok sayıda Radyo Tiyatrosu yayınlandı. Senaryo çalışmaları da bulunmaktadır.

1980 - 1985 yılları arasında Bakanlıklar arası Film ve Senaryoları Değerlendirme Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

"Eski Çarıklar" ve "Aile Bağları" adlı tiyatro eserleri Türkiye'nin hemen her yerinde ve KKTC‘de sahnelendi.

ESERLERİ:

Şiir:
İstesen
Akşlamla Gelen
Çağ Sürgünü
Saatler ve Çehreler
Ötelerden Kimselere Anlatamadım
Sözümüz Var

Roman:
Özlem Yokuşları
Dönüş Acıları
Yaralı Dağlar
Oğuz Dede
Sarkaç

Tiyatro:
Enver Paşa ve Büyük Ümitler
Eski Çarıklar
Aile Bağları

Radyo Oyunları:
Ceylan Vurmak
Torosların Öbür Yüzü
Plevne Günleri
Nene Hatun
Şirket Koltuğuwww.biyografi.net (Binlerce Biyografi)