Berke Vardar
dilci, akademisyen1 Şubat 1934 tarihinde İstanbul'da doğdu. ilk ve orta öğrenimini Galatasaray (1950) ve Işık liselerinde (1954) yaptı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden (1958) mezun oldu. Aynı bölümde asistan oldu (1959). 1965 yılında doktor, 1970 yılında doçent oldu. 1977 yılında profesörlüğe yükseltildi.

1975 yılında Sesbilime Giriş (Une Introduction à la Phonologie) adlı eserini yayınladı. Türk dilinin sadeleştirilmesi ve terim açıdan güçlendirilmesi için yoğun çalışmalar yaptı.

Ferdinand de Saussure, André Martinet, Pierre Guiraud gibi dilbilimin önde gelen kuramcılarının ve araştırmacılarının yapıtlarını Türkçe'ye kazandırdı. Dilbilim Terimleri Sözlüğü’nü hazırladı.

1978-1982 yılları arasında İstan Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nun müdürlüğünü, 1982-1985 döneminde İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yabancı Diller Eğitim Bölümü’nün başkanlığını yaptı. 1985-1989 yılları arasında İ.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü müdür yardımcılığı ve müdürlüğü yaptı.

Fransız hükümetince 1985 yılında Ordre National du Mérite nişanının şövalyelik payesi verildi; 1988 yılında Palmes Académiques nişanının yöneticiliğine yükseltildi. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi'nce hazırlanmakta olan Dilbilim Dergisi'nin yazı işleri sorumluluğu ve yayın kurulu üyeliği, İstanbul Üniversitesi Bülteni'nin genel yayın yönetmenliği ve İ.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Yıllığı'nın yayın kurulu üyeliğini yaptı. 8 Aralık 1989 tarihinde İstanbul'da vefat etti.

ESERLERİ:

Fransız Edebiyatı (3 Cilt 1965-1972), Dilbilim Sorunları (1968), Etude Lexicologique d'un Champ Notionelle (1969), Structure Fondamental du Vocabulaire Social et Politique (1973), Une Introduction à la Phonologie (1975), Dil Devrimi Üzerine (1977), Dilbilim Yazıları, Dilbilimin Temel Kavram ve İlkeleri (1982), Aydınlanma Çağı Fransız Yazını (1985), Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü (1988), Sözlüksel Bir Kavram Alanı İncelemesi, Fransa|da Toplumsal ve Siyasal Sözcüklerin Temel Yapısı, Dilbilimden Yaşama: Yapısalcılık (2001)
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)