Savaş Barkçin
yazar, şair1966 yılında Ankara’da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nden mezun oldu (1989). Washington’da Johns Hopkins Üniversitesi, SAIS okulundan master derecesi (1996), Bilkent Üniversitesi’nden siyaset felsefesi doktorası aldı (2001). 1989 yılında Devlet Planlama Teşkilatı’na girdi. 2003 yılında TİKA başkanlığına atandı. TÜBİTAK’ta Başkan Danışmanı olarak görev yaptı (2004-2007). 2009’da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın başmüşavirliğine atandı. Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte onun Başdanışmanı oldu.

Uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve medeniyet konularında pek çok konferans ve dersler verdi. Aynı zamanda profesyonel bir moderatördür. Müzik, tarih, şiir, tasavvuf ve edebiyat başlıca ilgi alanlarıdır. Bu alanlarda pek çok yazıları, kitapları, üniversite dersleri, tercümeleri, televizyon programları ve konferansları vardır.

Aralık 2013’te klasik bir divan olan Dîvân-ı Zerefşân'ı yayınladı. Serbest ve hece ölçülü şiirleri vardır.

ESERLERİ:

1.Medeniyet Aklı, Savaş Ş. Barkçin, MOSTAR

2.Bir Kutlu Sefer / Tasavvuf ve Tarikatler Savaş Ş. Barkçin, İNSAN YAYINLARI

3.Gönül Dağı, Savaş Ş. Barkçin, ERDEM YAYINLARI

4.Gönül Makamı / Müziğimizin Anlamı, Savaş Ş. Barkçin, İNSANART

5.Osmanlı Aklı, Savaş Ş. Barkçin, MOSTAR

6.Kalbin Aklı / Medeniyet Üzerine Yazılar, Savaş Ş. Barkçin, İNSAN YAYINLARI

7.Dîvân-ı Zerefşânwww.biyografi.net (Binlerce Biyografi)