Ülkü Önal
halkbilimci, yazar15 Kasım 1961 tarihinde Artvin'in Ardanuç ilçesi Sakarya köyünde doğdu. Örtülü Köyü İlkokulu, Ardanuç Ortaokulu, Şavşat Lisesi (1978) ve Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümü (1994) mezunu. 1980 yılında Kültür Bakanlığı'nda göreve başladı. Artvin İl Halk Kütüphanesi Çocuk Kütüphanesi ve Ardanuç Halk Kütüphanesi'nde çalıştı. 1995 yılında Rize ili Fındıklı ilçesi Halk Kütüphanesi'ne müdür olarak tayin edildi. 2000-2006 yılları arasında Kültür Bakanlığı merkez teşkilatında geçici görevle çalışarak 2006 Nisan ayında emekli oldu. Çeşitli dergilerde ve internet sitelerinde yazıları yayınlandı. Halkbilimi alanındaki makalelerini Erciyes, Milli Folklor, Folklor-Halkbilim, Folklor-Edebiyat, Atabarı, Ahıska, Şavşat, Gurbet dergilerinde yayınladı. İLESAM ve Türkiye Folklor Kurumu üyesidir.

ESERLERİ:

1.Ahıska'dan Sürgün Hatıraları
2.Ardanuç Masalları ve Halk Hikayeleri 3
3.Ardanuç-Ahıska Manileri ve Türküleri
4.Artvin Muhacirlik Hatıraları
5.Ahıska Masalları ve Hikayeleri
6.Şavşat, Ardanuç ve Yusufeli'den Masallar
7.Artvin Yöresi Yemekleri
8.Artvin Yöresi Çocuk Oyunlarıwww.biyografi.net (Binlerce Biyografi)