Selim Gürbüzer
biyolog, yazar1965 yılında Bayburt’ta doğdu. İlköğretimini Bayburt Yüzbaşı Şehit Agâh İlkokulu, orta öğretimini Bayburt Ortaokulu, lise öğretimini Bayburt Lisesinde tamamladıktan sonra Erzurum’da Atatürk Üniversitesi
Biyoloji Bölümü'nü bitirdi.

Aynı zamanda meslek hayatına atıldığı yılların ilerlemiş dönemlerinde Anadolu Üniversitesinin Ön Lisans Medya İletişim, Ön Lisans Radyo ve Televizyon programcılığı ve Ön Lisans İlahiyat bölümlerinden mezun oldu.

Bayburt’ta öğrencilik yıllarında Hoca Ali Matbaasında rahmetli Osman Okutmuş ve oğullarının yanında Bayburt Postası gazetesinde çalışarak gazetecilik ruhunu kazanmıştır.

Üniversite hayatının akabinde sırasıyla İstanbul, Balıkesir, Ankara Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık Eğitim Merkezlerinde ve Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesinde biyolog olarak görev yaptı.

Gündüz Gazetesi, Alperen Dergisi, Nizam-ı âlem dergisinde araştırma incelemeleri yazıları yayınlandı.

Genç yaşta çalıştığı Bayburt Postası Gazetesinde yeniden yazılarına devam etmektedir.

Şu an Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda Biyolog olarak görevini yürütmektedir.

Evli ve biri kız, biri erkek 2 çocuk babasıdır.

ESERİ:

Milli-İslami-Katılımcılık ve Sosyal İktidar
Selim Gürbüzer
Birliğe Doğru Yayınevi
Suhr-İsviçre 1997www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)