Mustafa Düzgünman
ebru sanatçısı, besteci, aktar9 Şubat 1920 tarihinde İstanbul Üsküdar Sultantepe’de doğdu. İlk tahsilini tamamladıktan sonra babasının Üsküdar çarşısındaki aktar dükkânında çalışmaya başladı. Bu sırada annesinin dayısı hattat Necmeddin Okyay onu, hocalık yaptığı Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nin Türk Tezyinî Sanatları Bölümü’ne kaydettirdi (1938). Burada Necmeddin Okyay’dan eski tarz cilt ve ebru öğrenerek kısa zamanda kabiliyetiyle dikkati çekti. Ancak hayat şartları sebebiyle bir süre sonra okuldan ayrılarak tekrar baba mesleği aktarlığa döndü.

1957’den itibaren daha fazla zaman ayırdığı ebruculukla meşguliyetini ise ölümüne kadar sürdürmüştür.

Ebru sanatında klasik anlayışa sımsıkı bağlı kaldı.

Hocası Necmeddin Okyay’ın bu sanata kazandırdığı çiçekli ebru çeşitlerine papatyayı ekledi. Ayrıca çiçek şekillerini de ıslah etti. 1940’ta başlayıp ölümüne kadar elli yıl süren ebruculuğu sırasında 1967’den itibaren çeşitli sergiler açtı ve bazı sergilere katıldı.

Ebru sanatı dışında dinî mûsikiyle de meşgul oldu. Tasavvuf kültürünü Hâfız Eşref Ede’den aldı. Mızıka-i Hümâyun’da yetiştiği için “Mızıkalı” lakabıyla anılan Hâfız Muhittin Tanık, Üsküdar’daki Çarşamba Rifâî Dergâhı şeyhi Hayrullah Tâcettin Yalım ve Üsküdar Rifâî Âsitânesi şeyhi Hüsnü Sarıer gibi kıymetli hocalardan istifade etti.

Aziz Mahmud Hüdâyî Camii’nde uzun yıllar cuma günleri iç ezan ve teravih namazı aralarındaki ilâhiler okudu.

Bestelediği yirmi kadar ilâhisi vardır. Onun bestekârlık tarafını gösteren ve son yılların dinî mûsiki repertuvarı açısından ayrı bir değer taşıyan bu ilâhiler, vefatından önce yakın arkadaşı neyzen Niyazi Sayın tarafından notaya alınarak tesbit edildi.

1953’ten 1979’a kadar yirmi altı yıl müddetle Aziz Mahmud Hüdâyî Dergâhı’nın türbedarlığını yaptı.

12 Eylül 1990 tarihinde vefat etti. Kabri Karacaahmet Mezarlığı’ndadır.
HABER

Ebru üstadı Mustafa Düzgünman anılıyor
Zaman 22 Eylül 2015

Ebru sanatının büyük üstadı Mustafa Düzgünman, vefatının 25. yılında ‘Tekne Başında Geçen Bir Ömür' isimli sergiyle anılıyor.

Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan sergide sanatçının ebru, musiki ve fotoğraf alanlarında yapmış olduğu çalışmalar ile özel eşyalarından örnekler yer alıyor. Merhum sanatçının öğrencisi Alparslan Babaoğlu, “Hocam, ebruya gönül vermişti. Kağıt yokluğunda, gazete ve röntgen kağıtlarından ebru yapardı.” diyor. Sergi, 12 Ekim'e dek SKSM'de izlenebilir.


www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)