Hanefi Bostan
eğitimci, akademisyen


Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen İstanbul İl Eski Başkanı


1958 yılında Trabzon ilinin Çaykara ilçesinde doğdu. İlkokulu Çaykara’da, ortaokulu İstanbul Kartal Lisesi’nde, liseyi ise parasız devlet yatılısı olarak Boyabat’ta tamamladı. 1982 yılında Marmara Üniversitesi’nde lisans eğitimimi tamamladı. Aynı yılın Aralık ayının sonunda Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Tarih Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 1986’da Said Halim Paşa’nın Hayatı isimli teziyle yüksek lisansını, 1993 yılında da XV-XVI. Asırlarda Trabzon Sancağında Sosyal ve İktisadi Hayat konulu tezi ile doktorasını tamamladı.

1996’da Yardımcı Doçent kadrosuna atandı. 2001 yılında M.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi’nin Tarih Bölümü Yeni Çağ Tarihi Anabilim Dalı’na kadrosuyla birlikte naklen atandı.

2005 yılında, 43 şehir tarihi içinden XV-XVI. Asırlarda Trabzon Sancağında Sosyal ve İktisadi Hayat isimli kitabıyla Milliyet Gazetesi’nin Örsan Öymen – Kent Tarihi Ödülünü aldı.

1990 yılında Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı İstanbul Şubesinin Kurucu Başkanı, 1992 yılında Türk Eğitim-Sen İstanbul Kurucu Şube Başkanı ve Türkiye Kamu-Sen İstanbul İl Başkanı olan Hanefi Bostan öğretim üyeliği yanında, 20 yıldan beri de sendikacılıkla uğraşmaktadır.

1999-2001 yılları arasında Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezi Denetleme Kurulu Başkanlığını yaptı. 2002 yılından (üç dönemden) beri de Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi Denetleme Kurulu Başkanlığını yürütmektedir.

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi (Uluslararası), Karadeniz Araştırmaları Dergisi (Uluslararası), ile aylık yayınlanan Tarih ve Düşünce Dergisi’nin, yıllık yayınlanan Çaykaralılar (Tarih ve Kültür) Dergisi’nin yazı kurulu üyesidir. Tarih ve İslam Araştırmaları Vakfı’nın ikinci başkanı, Fatih İlçe İnsan Hakları Kurulu ve Türk Dünyası İnsan Hakları Derneğinin Danışma Kurulu üyesidir.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

Değişik dergilerde yayınlanmış tarih ve eğitimle ilgili çok sayıda ilmi makalesi vardır.

ESERLERİ:

1.Said Halim Paşa (İrfan Yayınevi), İstanbul 1992

2. XV- XVI. Asırlarda Trabzon Sancağında Sosyal ve İktisadi Hayat (Türk Tarih Kurumu Yayını), Ankara 2002

M. Hanefi Bostan’ın basılmak üzere olan Karadeniz’de Nüfus Hareketleri ve Nüfusun Etnik Yapısı adlı ilmi bir çalışması daha vardır.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)