Gökhan Evliyaoğlu
gazeteci, yazar, siyaset adamı1927 yılında Malatya’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Fakültesinde İletişim, Federal Almanya’da Psikoloji öğrenimi ve ihtisası yaptı. Ankara Gazi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak hizmet verdi ve İletişim Psikolojisi üzerine master yaptı. 1961-1964 döneminde Adalet Partisi ’nden Balıkesir Milletvekili seçildi. Başbakanlık Basın Yayın Genel Müdürlüğü’nde, Başbakanlık Atom Enerjisi Kurumu’nda Daire Başkanlıkları görevlerinde bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı’nda Bakanlık Müşavirliği, Federal Almanya’da Köln Başkonsolosluğu’nda Eğitim Ataşeliği, Bonn Büyükelçiliği’nde Çalışma Başmüşavirliği ve Basın Ataşeliği görevlerinde bulundu. Son Havadis, Yeni İstanbul gazetelerinin ve Düşünen Adam dergilerinin sahipliklerini, Genel Yayın Müdürlüklerini ve başyazarlıklarını devam ettirdi. Ömrünün son dönemine kadar Düşünen Adam dergisini elektronik ortamda yayımladı.

21 Ağustos 2011 tarihinde vefat etti. Cenazesi Karşıya Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ESERLERİ:

Nerede Duruyoruz?,
Türk İktisat Tarihi,
İletişim Psikolojisi,
Kitle İletişim araçlarının Toplumsal Organizasyonu,
Konuşma Sanatı,
Dil ve edebiyat Sorunlarına Giriş,
Milliyetçiliğimizn Ön Hedefleri,
Dördüncü Cemre,
Konstantinıyye Kızılelması,
Atatürk’e Sevgilerle,
Kemalname,
Çocuk ve Dua,
Filozofca,
Praktische Psychologie,
Türkische Existenzphilosophie

HAKKINDA YAZILANLAR

Düşünen Adam (05.01.1961-19.04.1962)

“Tarafsız siyasî mecmua” olarak 05 Ocak 1961 - 19 Nisan 1962 arasında, Istanbul'da, haftalık olarak 68 sayı yayımlandı.

28x20 sm. boyutlu, 34+4 sayfalı olarak çıkarılan derginin içindekinden ayrı kağıda basılan kapağında logosu, çıktığı haftanın önemli olay veya kişilerini simgeleyen renkli bir resim, en altta da sayı belirteci, çıkış tarihi ve fiyat bilgileri yer almakta idi. Fiyatı bir lira idi.
Temelde bir haber ve yorum dergisi olan Düşünen adamlı, Hami Tezkan ile Gökhan Evliyaoğlu çıkarıyorlardı. Başlangıçta dergi yönetiminde Hami Tezkan, imtiyaz sahibi ve yazı işleri müdürü, Gökhan Evliyaoğlu da “umumî neşriyat müdürü” olarak görev aldılar. 44. sayıdan başlayarak yazı işleri müdürlüğünü Yücel Hacaloğlu üstlendi.
Dergide, değişik siyaset ve toplum konularında önemli haber yorumları yayımlanırken çok sayıda yazarın yazılarına da yer verilmekte idi. Peyami Safa, Ali Fuat Başgil, Gökhan Evliyaoğlu, Nurettin Topçu, Cevdet Perin, Tahsin Ünal, Mehmet Turgut, Emin Bilgiç, Nejdet Sançar, M. Zeki Sofuoğlu, Galip Erdem, Faruk K. Timurtaş, Halide Nusret Zorlutuna, Mahmut Kurtuldu, Türkân Turgut, Tahsin Ünal, Kâmil Turan, Fethi Tevetoğlu, Selâhattin Ertürk, Aclan Sayılgan, Yaşar Özen, Orhan Günday, Ömer Behiç Alka, Selâhattin Şar, Ziyaeddin Babakurban, Vecdi Bürün, vb. bunların başlıcaları idiler.

Düşünen Adam'ın yayımı 68. sayıda son buldu. Çıkış dönemindaki Yassıada dâvâlarına ve sonuçlarına ilişkin haber ve yorumları ile ilgi çekti.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)