Kamil Efendi
öğretmen1831 yılında Kıbrıs’ta doğdu. İlk öğrenimini Kıbrıs’ta tamamladıktan sonra İstanbul’a gitti. Darülfunun’u birincilikle bitirdi. Medreselerde Arapça ve Farsça dersler aldı. İzmir’de açılan Rüştiye Mektebi’ne baş hoca oldu. İzmir İdadisi ve Darülmuallimin Okulu müdürlüklerini yaptı. Özel Terakki Mektebi’nin müdürlüğüne getirildi. 1897 yılında İzmir’de öldü.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)