Hacı Atıf Efendi
Ankara Eski Müftüsü


milletvekili


din adamı


Taşpınarzade Hacı Atıf Efendi1858 yılında Ankara'da doğdu. İstanbul Meclis-i Mebusanı'nda milletvekili olarak bulundu. Meclis-i Mebusan'ın feshinden sonra Ocak 1923'te Ankara Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iltihak etti.

Şer'iye Encümeni'nde çalıştı.

1923 yılında atandığı Ankara Müftülüğü görevini 28 Eylül 1926 tarihine kadar yürüttü.

1 Eylül 1926 tarihinde vefat etti.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)