Şemsettin Bayramoğlu
din adamı, şeyh


Ankara Milletvekili1883 yılında Ankara'da doğdu. Hacı Bayram Veli tekkesi ve türbesi postnişini Hacı Mehmet Tayyip’in oğlu. Medrese eğitimi gördü. Hacı Bayram Tekkesi’ne, babasının yerine şeyh oldu. Şer'iye ve İrşat Encümenlerinde çalıştı. Ankara Vilayeti Daimi Encümen üyeliği yaptı.

Atatürk Ankara’ya gelince Müdâfa-yı Hukuk Cemiyeti üyesi oldu. Kuvayı Milliye’ye yardım etti.

İlk mecliste Ankara milletvekili seçildi (1920-1923). Tekke ve zaviyelerin kapatılmasından sonra siyasi hayattan çekildi. Evli ve beş çocuk babasıydı.

25 Ocak 1944 tarihinde vefat etti.


www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)