Rasih Kaplan
hukukçu, din adamı, milletvekili


Mehmet Rasih Kaplan1883 yılında Antalya'nın Akseki ilçesinde doğdu. Mehmet Tahir Bey'in oğludur. Antalya Rüştiyesi'ni bitirdi. Konya Ziyaiye ve İrfaniye medreselerinden icazet aldı. Kahire Darül Fünun Sosyoloji ve Edebiyat bölümlerini bitirdi.

İttihad ve Terraki Fırkası üyesi olarak Antalya Liva Meclisi'ne girdi (1911). İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Antalya'dan milletvekili seçildi (1920-1943).

1920 yılında Eskişehir İstiklal Mahkemesi üyeliği yaptı. Antalya'da asker sevkiyatıyla görevlendirildi (1921). Maraş milletvekili oldu (1943-1946). Daha sonra yeniden Antalya milletvekili oldu (1946-1950).

Hint Müslümanlarının Kurtuluş Savaşı'na yardımı olan 124.000 İngiliz lirasını Atatürk'e teslim etti.

14 Kasım 1952 tarihinde vefat etti.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)