Abdullah Azmi Torun
milletvekili


din adamı1869 Eskişehir doğumludur. Osmanlı Mesclis-i Mebusanı'nda bulunmuş, Adliye Memuru iken, I. Dönem Eskişehir Milletvekili seçilmiştir. II. Dönemde aynı görevi sürdürmüştür.
Adliye ve Kanun-u Esasî Encümenleri başkanlıklarında ve TBMM Başkan Vekilliği'nde bulunmuştur. İki defa da Şer'iye Vekili (Bakanı) olmuştur. 1937'de vefat etmiştir.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)