Leskofçalı Galip
şairEncümen-i şuara şairlerinden. 1829 (H.1245) yılında Leskofça’da doğdu. Üsküp Valisi İsmail Paşa’nın oğludur. İsmail Paşa’nın Afyonkarahisar’a tayin olması üzerine iki sene Afyonkarahisar’da kaldı. İki sene sonra İstanbul’a geldiler. Babası Yeniel Kaymakamlığına tayin olunca Galip de İstanbul’da Mektubi-i Sadr Ali Odasına girdi. 1850-52 yılında Bosna Valisi Veliyyüddin Paşa’nın divan katipliğine tayin oldu. Bir sene sonra Bosna vilayetine bağlı Penoloka Kaymakamlığına getirildi. 1853’te görevinden ayrılarak İstanbul’a geldi.

1854 yılında Rusya ile Kırım Muharebesi başlayınca, Ordu-yu Hümayun Bahriyye Kitabetine tayin olunarak Kırım’a gitti.

1856 yılında babası İsmail Paşa, Van Valiliğine tayin olunca oğlu Galip’i yanına Divan Katibi aldı. Van’da hususi alimlerden Arabi, Farisi dersler gördü. Bir müddet sonra İstanbul’a dönerek eski işine tekrar başladı. Namık Kemal ve İbrahim Halet gibi şahsiyetlerle tanıştı.

1859 yılında Dersaadet Emtia Gümrüğü Tahrirat Başkitabetine tayin olundu. 1860’da Gümrük Tahrirat Müdürü oldu. Bir buçuk sene kadar Trablusgarb eyaleti Gümrük Emini olarak çalıştı. Mithat Paşa ile Rusçuk’a gitti. Tuna Gazetesi’nin yazarlığını yaptı. Oradan Halep vilayeti mektupçuluğuna tayin edildi. Altı ay sonra vazifeden ayrılarak tekrar İstanbul’a döndü. 39 yaşında iken 1867 (H.1284) tarihinde vefat etti.

Galip için, bazıları divan şiirinin son temsilcisi, bazısı modern şiirin ilk temsilcisi demiştir. Mithat Paşa hayranı olup, hayatı boyunca Genç Osmanlılar, meşrutiyet tarafdarları ile dostluk kurmuştur. Şiirde Namık Kemal’in hocasıdır. Divan’ı vardır.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)