Koca Yusuf Paşa
Osmanlı Devlet Adamı


veziriazam


asker18. Yüzyıl Osmanlı komutan ve devlet adamı.

Doğum yeri ve tarihi bilinmemektedir.

Kaptanıderya Cezayirli Gazi Hasan Paşa’nın himayesinde devlet kademesine girdi. Cezayirli Gazi Hasan Paşa’nın Kapı Kethüdalığında bulundu.

Sultan Birinci Abdülhamid Han (1774-1789) devrinde vezirlikle Mora Muhassılı vazifesindeydi. 25 Ocak 1786 tarihinde veziriazam oldu.

Bu sırada Rusya, Osmanlı Devleti’nin yıkılması için Avusturya ile ittifak kurdu. İngiltere ve Prusya’da Rusya ile Avusturya’ya karşı cephe aldılar.

Rusların Müslüman ahali üzerinde ve Osmanlı ülkesindeki emellerini iyi bilen bir devlet adamıydı. Şeyhülislam ve Sultan Birinci Abülhamit Han’ın tasvibi ile 19 Ağustos 1787’de Rusya’ya harp ilan edilmesini sağladı. Avusturya da Rusya’nın safında yer aldı.

Osmanlı-Rus-Avusturya muharebelerinde Serdar-ı ekrem tayin edildi. Yeniçerilerin intizamsızlığına rağmen 20 Eylül 1788’de Avusturyalılara karşı Sebeş Muharebesi kazanıldı. Rusya cephesindeyken Sultan Üçüncü Selim Han tahta geçince, 7 Haziran 1789’da Vidin Seraskerliğine tayin edildi.

1790’da Bosna Valiliğine getirildi. Bu vazifedeyken 1791’de tekrar veziriazamlıkla Rus cephesinde kumandayı ele aldı. Ordunun intizamsız durumunu bildiğinden antlaşma yolunu tercih etti. Rusya ile Yaş Antlaşması imzalandı.

4 Mayıs 1792’de Trabzon Valiliği ile Anapa Seraskerliğine tayin edildi. Son vazifesi, Medine Seraskerliği idi. 1800 yılında Medine'de vefat etti
Koca Yusuf Paşa'nın Özellikleri

Koca Yusuf Paşa çalışkan bir devlet adamıydı. Çalışkan ve halim-selim bir şahsiyete sahip olmasına rağmen yerine ve zamanına göre hareket ederdi.

Rusların Müslümanlara karşı giriştiği mezalimler dolayısıyla bu ülkeye karşı büyük bir kin duyuyordu. Ancak katıldığı muharebelerde yeniçerilerin bozukluğunu gördüğünden, düşmanlara karşı niyetini bütünüyle gerçekleştiremedi.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)