Abdurrahim Karahisari
şair, yazarFatih devri alim ve şairlerinden. Afyonkarahisar’da doğdu. Doğum tarihi bilinmiyor.

Aslen Mısırlıdır. Afyon’a yerleşen zengin bir ailedendir.

O devirde önemli bir bilim merkezi olan Karahisar’da eğitim gördü. Kendisinden önce vefat eden kardeşi Muslihiddin Efendi de alim bir kişiydi. 1436 yılında Beypazarı’na gidip Akşemseddin hazretlerine talebe oldu.

1453 yılında hocası Akşemseddin'le birlikte İstanbul’un fethine katıldı.

Daha sonra Afyon’a döndü. Kendi adıyla kurduğu vakıfla, cami ve diğer hayır eserleri yaptırdı.

İlahi bir aşkla tasavvufi şiirler söyledi. Eserler yazdı.

Ölüm tarihi bilinmemektedir. Kasımpaşa Camii bitişiğindeki türbede medfun olup, damadı Sufi Çelebi ile yanyanadır.

ESERLERİ:

1. Münyet-ül-Ebrar ve Gunyet-ül-Ahyar: İstanbul’un fethi esnasında yazdı. İki kısımdır. Birinci kısımda hak yoluna girenler; ikinci kısımda Halveti yolu adabı anlatılmaktadır.

2. Tercüme-i Kaside-i Bürde: Kab bin Züheyr’in Banet Süad diye başlayıp Peygamber Efendimiz’i medheden kasidesinin tercümesidir. 60 beyte yakındır.

3. Vahdetname: 4250 beyit olup, mesnevi tarzındadır. Aşıkpaşa’nın Garibname’sine benzemektedir.

4. Risale fi Eşrat-is-Saat: Arapça yazılan eser, kıyamet alametlerinden bahseder.

5. Işkname: Nuruosmaniye Kütüphanesi’nde bulunan bu eser, Vahdetname’sinden seçilmiş şiirlere yer verir.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)