Yusuf  Kamil Paşa
Osmanlı Devlet Adamı


sadrazam, çevirmen1808 yılında Arapkir’de doğdu. Akkoyunlu ailesine mensuptur. İstanbul’da iyi bir tahsil gördü. Divan-ı Hümayun kaleminde dört yıl çalıştı. 1833 yılında Mısır’a giderek Mehmet Ali Paşa’nın hizmetinde bulundu ve kızı Zeyneb Sultan’la evledi. Mirliva rütbesiyle geldiği İstanbul’da Meclis-i Vala ve Maarif Meclisi üyeliği, ardından Ticaret Nazırlığı'nda bulundu.

1854 yılında ikinci defa Ticaret Nazırlığı'na getirildi. Aynı yıl Meclis-i Al-i Tanzimat başkanı oldu. 1856 yılında tekrar Meclis-i Vala Başkanlığı'na getirildi. İki yıl bu vazifeyi yürüttü. İstifa edip Mısır’a gitti.

Sultan Abdülaziz Han padişah olunca yeniden İstanbul’a geldi. 5 Ocak 1863 tarihinde Sadrazam Keçecizade Fuat Paşa’nın istifa etmesi üzerine sadrazamlığa getirildi. Bu görevdeyken Haziran 1863’te Devlet Şurası Başkanı oldu. Divan-ı Ahkam-ı Adliye Nazırlığı vazifesini de üstlendi.

Hastalığı nedeniyle 1875 yılında bu görevden ayrıldı. 1876 yılında Sultan Abdülaziz Han’ın ihtilalciler tarafından şehit edilmesine çok üzüldü. Aynı yıl İstanbul’da vefat etti.

Devrinin başarılı devlet adamlarından ve zenginlerindendi. Dürüst ve iyiliksever bir kimse olarak tanındı. Abdülaziz Han’a karşı hürmetkardı.

İstanbul’da birçok hayır ve hasenatı vardır. Bunların başında hanımı ile birlikte yaptırdıkları Zeynep Kamil Hastanesi gelmektedir. Ayrıca cami, okul ve çeşme gibi hayrat eserleri bırakmışlardır.

Arapça, Farsça ve Fransızca bilirdi.

ESERLERİ:

1.Kamil Paşa’nın şiirleri ve münşeatı (nesir-mektuplar) da mevcuttur.

2.Kamil Paşa’nın edebiyatçı olarak tanınmasını sağlayan eser, Fenelon’un yazdığı Telemak’ın Maceraları adlı kitabın tercümesi olan Terceme-i Telemak’tır.

www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)