Lafonten .
şair, yazar


La Fontaine


Jean de La Fontaine


Fransız Edebiyatı


Fabl tarzı eserleri ile tanındı.1621 yılında Chateau Thierry’de doğdu. Varlıklı bir ailenin çocuğuydu. Paris’te kolejde okudu. Hukuk tahsili yaptı. Papaz yetiştirilmek istenildi ise de kiliseden ayrıldı. Okul hayatında başarılı bir öğrenci olamadı. Gençliğinde baba mesleği olan orman ve su kanalları işleriyle uğraştı. Çeşitli memurluklarda bulundu. Düzensiz bir hayat yaşadı.

1671 yılında Paris’e gitmeden önce edebiyatçı Faquety’le tanıştırıldı. Faquety’nin eserlerinin gözden düşmesi üzerine onu savundu.

1673 yılında 'Madam de la Sablière’nin himayesine girdi. Burada ilim adamları, felsefeciler ve yazarlarla tanıştı.

İlk masallarını burada yazdı. Çağdaşları, onu bir masal yazarı olarak görüyordu.

Masalları toplam olarak 238 adet olup, 12 kitapta toplandı.

1668’de basılan ilk 6 kitabında 124 masal vardı. Bunlar eserlerinin birinci cildini meydana getirdi. İkinci cilt 1678’de basılan beş kitaptır. En son 1694’de bastırdığı üçüncü cilt ise tek kitaptan ibarettir.

Roman ve piyes de yazdı. Nakaratlı uzunca şiirleri ve şiirli mektupları vardır.

Hadım, Gülünç Macera, Floransalı, Büyük Maşrapa, Köy Sevdaları komedi türündeki eserlerindendir.

Contes (Kont) isminde şiirli hikayeler eserinden dolayı Fransız Akademisi'ne kabul edildi.

1695 yılında Paris’te öldü.

Eserleri birçok dile tercüme edildi.

Türkçeye Recaizade Mahmut Ekrem, Tevfik Fikret ve Orhan Veli Kanık tarafından çevrildi.

Eserlerinin Özellikleri

Hayvanlara ahlaki karakterler vererek onların şahıslarında bazı insan karakterlerini tenkit etti. Böylece ahlak dersi verdi. Buna edebiyatta teşhis ve intak sanatı denir. Onun bu özelliği çok geç fark edildi.

Eserlerinde sadelik ve açıklık görülür. Konuşma şeklinde akıcı şiirleri, hayvanlar üzerinde eleştirileri, incitmeden iğneleme usulleri ile Fransız edebiyatına büyük eserler kazandırdı.

Masallarındaki konular, şark klasiklerinden alınmadır. Beydeba’nın Kelile ve Dimne eserindeki hikayelerin pekçoğunu şiir şeklinde yeniden yazdı.

Masallarını herkesin anlayabileceği şekilde yazdı. Canlı, hızlı, incelik ve nükte dolu bir anlatımı vardır. Kişilerini genellikle hayvanlar arasından seçti. Bazen insanları da karakter olarak öne çıkardı.

Sık sık bahsettiği hayvanlar aslan, kurt, tilki, eşek ve horozdu.

Kötüyü göstererek iyinin ne olduğunu anlatmaya çalıştı.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)