Martin Luther
reformcu hrıstiyan din adamı1483 yılında Almanya’nın Eisleben şehrinde doğdu. Varlıklı bir köylü ailesinin çocuğudur. 1505 yılına kadar tahsiline devam ettikten sonra aynı yıl, felsefe hocası ünvanını aldı.

Daha sonra Augustinuscular tarikatına girerek 1507’de papaz oldu. 1511’de ilahiyat doktoru, 1513’de Wittenberg Üniversitesi’nde profesör oldu. Bundan iki sene sonra da mensubu olduğu Augustinuscular tarikatının Almanya vekili oldu.

Hazreti İsa’ya bildirilen din az zaman sonra Yahudiler tarafından değiştirildi. İnciller zamanla çoğaldı, uydurma İnciller her yerde okunur hale geldi. Kral Konstantin ve ondan sonra gelenler Hıristiyanlık'a çeşitli şeyler ilave ettiler. Defalarca konsüller toplandı. Bunlardan çıkan kararlarla İncil sayıları daha çok arttı.

Kiliseler zenginlik ve sağladıkları otorite ile hakimiyetlerini güçlendirdiler. Papazlar halkın günahlarını affedip, cennetten yerler satmaya başladılar.

1517 yılında Luther, bu işe karşı gelerek “95 tezini” Wittenberg Şatosu’nun kapısına astırdı. Roma’daki papa ile mücadeleye girdi. 1520’de Papa Onuncu Leon tarafından afaroz edilip, dinsiz ilan edildi.

1521’de İmparator Beşinci Şarlken huzurunda yapılan sözlerinden geri dönme teklifini reddedince, dinsizliği imparator tarafından da ilan edildi. 1524’de Würunberg’de protestanlığı ilan etti. Bir çok kitap yazdı. Bundan sonra dindeki reform fikirlerini Alman halkına benimsetmek için çalıştı.

Fikirleri, Baltık ve İskandinav ülkelerinde yayıldı.

Uzun yıllar devam eden mezhep savaşları Avrupa’yı kana buladı.

Luther’in, İslamiyet'e karşı çirkin saldırıları vardır.

1515’te evlendikten sonra altı çocuğu oldu.

Doğum yeri olan Eisleben’de 1546 yılında öldü.

www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)