Hadım  Sinan Paşa
Osmanlı Devlet Adamı


sadrazamDoğu Bosna’da Boroviniç isminde asil bir aileye mensuptur. Enderun’da yetişti. Sarayda çeşitli görevlerde bulundu.

Bosna Sancakbeyliği ile dış hizmete çıktı (1514). Yavuz Sultan Selim’in İran üzerine hareketi sırasında Maltepe mevkiinde (Nisan 1514) Mustafa Paşa yerine Anadolu Beylerbeyi oldu. Çaldıran Savaşı'nda Osmanlı ordularının sağ kanadına komuta etti. Savaş sırasında Şah İsmail’in komutanlarından Ustaclu Mehmet Han'ın saldırısını başarıyla karşıladı. Karşı taarruza geçip, Safevi ordusunu arkadan çevirerek zaferin kazanılmasında önemli rol oynadı.

Savaş sonunda, şehit olan Hasan Paşa'nın yerine Rumeli Beylerbeyi oldu (Eylül 1514).

Yavuz Sultan Selim, Çaldıran Savaşı dönüşünde daha önceki isyan teşebbüsleri sebebiyle suçlu bulduğu Veziriazam Dukakinoğlu Ahmet Paşa'yı Amasya’da idam ettirdi ise de boşalan göreve kimseyi getirmedi. 1515 ilkbaharında Sinan Paşa'yı Dulkadiroğlu Alaüddevle üzerine gönderdi. Hadım Sinan Paşa, Alaüddevle’yi mağlup ettikten sonra başını keserek Yavuz Sultan Selim’e gönderdi ve bu başarısından dolayı boş bulunan veziriazamlık makamı kendisine verildi. Bu vazifede üç ay kalan Sinan Paşa'nın yerine beşinci defa olmak üzere Hersekzade Ahmet Paşa getirildi. Ancak Hadım Sinan Paşa'nın azledilmesi herhangi bir hata sebebiyle olmadığından kendisine karşı padişahın teveccühü devam ediyordu. Nitekim çok geçmeden Diyarbakır taraflarında İranlıların bazı hareketlerinden dolayı padişah, Hersekzade'yi azlederek hapsettirdikten sonra yerine tekrar Sinan Paşa'yı getirdi (1516).

Hadım Sinan Paşa, Mısır Seferi'ne hazırlanan ordunun seraskeri olarak Diyarbakır’a gönderildi. Daha sonra Elbistan Ovası'nda Sultan Yavuz Sultan Selim’in kuvvetlerine katıldı. Mercidabık Savaşı'nın kazanılmasında büyük kahramanlıklar gösterdi (1516).

Kansu Gavri’nin yerine Mısır-Memluklu tahtına çıkan Tomanbay’ın mücadeleye devam etmesi üzerine Yavuz Sultan Selim Han, Hadım Sinan Paşa'yı 4 bin kişilik kuvvetle Gazze üzerine gönderdi. Sinan Paşa, Gazze’yi kısa sürede fethetti. Daha sonra Ridaniye Savaşı'nda Yavuz Sultan Selim, El-Mukattam Dağı'nı dolaşarak Mısır ordularının gerisine sarkarken, Sinan Paşa'yı ise kendi yerine Osmanlı merkez kuvvetlerinin başında bıraktı.

Şiddetli saldırılarla geçen savaşı kaybetmek üzere olduğunu anlayan Tomanbay bütün kuvvetleri ile Selim Han'ı öldürmek için otağı hümayuna saldırdı. Yavuz Sultan Selim düşmanı geriden çeviren kuvvetlerin başındaydı. Memlukler merkez kuvvetleri başındaki Sinan Paşa'yı padişah zannederek bütün kuvvetleriyle bu hatta saldırdılar. Sinan Paşa göğüs göğüse yapılan bu çarpışmalar sonucu şehit düştü.

Savaşın kazanılmasından sonra Yavuz Sultan Selim, “Yusuf aleyhisselâmın tahtına nail oldum, fakat Sinan gibi sadık ve cesur serdarımdan ayrıldım!” sözleriyle elemini dile getirdi.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)