Hadım Ali Paşa
sadrazam


Osmanlı Devlet AdamıSaraybosna'ya bağlı Drozgometva köyünde doğdu. Babasının adı Radoşin’dir.

Devşirme olup, sarayda Akağalar odasında yetiştirildi. Bâabüsseâde ağasıyken İkinci Beyazıt Han tarafından Karaman Beylerbeyliği'ne tayin edildi.

Semendire, İşkodra kumandanlıkları ile Mora ve Memluklu seferlerinde gösterdiği başarılar sebebiyle 1484’te Rumeli Beylerbeyliğine getirildi.

Bu vazifedeyken Eflak’taki savaşlarda gösterdiği muvaffakiyetler sonucu vezirlik rütbesi verildi (1488). 1501 yılında veziriazam oldu. İki yıl sonra bu görevden azledildi. 1506’da tekrar getirildi.

İkinci Beyazıt Han şehzadeleri arasındaki mücadelede Selim ve Korkut’a karşı Ahmet’i destekledi. Beyazıt Han, 1511’de Ali Paşa ile oğlu Ahmet’i Şahkulu İsyanı'nı bastırmakla görevlendirdi.

Ali Paşa, Kayseri ile Sivas arasındaki Gökçay mevkiinde isyancıları pusuya düşürerek imhâ ederken kendisi de vurularak şehit düştü.
Hadım Ali Paşa'nın Özellikleri

Hadım Ali Paşa'nın İstanbul’da, biri Divanyolu’nda diğeri Fatih Zincirlikuyu’da olmak üzere iki camisi ile bir medresesi ve bir imareti vardır.

İlim adamlarını himaye ve teşvik ederdi. Şair Mesihi, Ali Paşa'nın yanında katip olarak görev yapardı.

Büyük alim ve tarihçi İdrisi Bitlisi onun himayesi sonucu Heşt Behişt adlı eserini yazdı.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)