Fazıl Mehmet Paşa
Osmanlı Devlet Adamı


süvari subayıDağıstan’da Rus birliklerine karşı savaşan Türk komutan.
Dağıstan’da Ghunib ilçesinde doğdu.

Ruslar Kafkasya’yı işgal ettikleri sırada Şeyh Şamil’le beraber yıllarca vatan müdafaasında bulundu.

Bu mücadele sırasında esir düştü. Esaret hayatı sırasında Rusya’da askerî bir okulda eğitim gördü. Çar’ın muhafız birliğinde görev yaptı.

Türkiye’ye göç etti. Kolağası rütbesiyle Osmanlı Ordusu'na katıldı. Bir çok savaşa katılarak başarılar kazandı.

1882 yılında liva rütbesiyle Belgrad’a gönderildi. Daha sonra Musul ve Bağdat’ta görev verildi. Burada gösterdiği başarılar sebebiyle önce ferik sonra da birinci ferik rütbesiyle taltif edildi.

1914’te Birinci Dünyâ Harbi sırasında ordudan ayrıldı. İhtiyaç üzerine yeniden orduya katıldı. Kendisine önce Kafkas, sonra Irak cephesinde süvari komutanlığı görevi verildi.

İyi ata binmesi, iyi silah kullanması ve cesaretiyle tanındı.

1915 yılında vefat etti. Mezarı, Bağdat’ta Azamiye Kabristanı'ndadır.
AİLE

Şeyh Şamil’in yakın akrabalarındandır. Dağıstanlı ve Avar kökenlidir. Soyadı Davudilav.

Fazıl Mehmed Paşa'nın, Fazıl Ahmed Paşa ve Fâzıl Mustafa Paşa gibi devlet adamları yetiştiren Köprülüler ailesi ile bir münasebeti yoktur.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)