Osman Cemal Kaygılı ( 1890)- (1945)
romancı, yazar1890 yılında doğdu. Orta öğrenimini Eğrikapı Merkez Rüştiyesi'nde tamamladı. Menşei Kuttab-ı Askeriye'yi bitirdi.

Erkân-ı Harbiye-i Umumiye dairesinde (1906) ve Kıtaat-ı Fenniye Müfettişliği kaleminde çalıştı (1909).

Mahmut Şevket Paşa suikastıyle ilgili görülen muhaliflerle birlikte Sinop'a sürgün edildi.

Milli Mücadele döneminde bir süre katiplik göreviyle gezici tümenlerde bulundu. Hastalığı nedeniyle emekliye ayrıldı (1918).

Cumhuriyet'ten sonra İmam Hatip Okulu, Çemberlitaş Ortaokulu ve Fener Kız Lisesi'nde öğretmenlik yaptı.

İlk yazısı Baha Tevfik'in Eşek adlı güldürü dergisinde çıktı. Sonra Alemdar, Cumhuriyet, Haber, Akşam vb. dergi ve gazetelerinde yazdı.

1945 yılında vefat etti.

ESERLERİ:

Çingeneler
Aygır Fatmawww.biyografi.net (Binlerce Biyografi)