Selçuk Uysal
öğretmen, yazar20 Şubat 1945 tarihinde Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde doğdu. 43 yıl bilfiil öğretmenliği olan Halit Uysal’la ev hanımı Nazmiye Uysal’ın oğlu. İlk ve ortaokulu Sındırgı’da, liseyi İzmir Namık Kemal Lisesi’nde okudu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü 1969 yılında bitirdi. Anamur Lisesi, Aydın Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi, İzmir Çınarlı Teknik Lisesi, Buca Eğitim Enstitüsü, Aydın Lisesi, Aydın Efeler Lisesi’nde edebiyat öğretmeni olarak çalıştı. 1983 yılında Ege Üniversitesi Türk Dili okutmanlığı imtihanını kazanarak Türk Dili okutmanı oldu. 1990 yılında Ege Üniversitesinde Eski Türk Edebiyatı sahasında yüksek lisans yaptı. 1998 yılında Ege Üniversitesi Türk Dili okutmanlığından emekli oldu.

Kazakistan’ın Türkistan şehrinde Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde öğretim görevliliği ile yine Kazakistan’ın Almatı şehrinde Abay Üniversitesi’nde bölüm başkanı ve öğretim üyesi olarak çalıştı. Kıbrıslı Okşan Hanım’la evli ve iki çocuk, bir torun sahibidir.

2005-2006 öğretim yılında İstanbul Beykent Üniversitesi’nde Türk Dili Grup Başkanı ve öğretim görevlisi olarak vazife yaptı.

Balıkesir Üniversitesinin düzenlediği sempozyumlara bildiriler sundu, çeşitli konferanslara katıldı.

ESERLERİ:

Üniversiteler İçin Türk Dili (2005) adlı kitabı, Beykent Üniversitesi'nde, Ege Üniversitesinde çalışırken hazırlanan Mûsıkî Edebiyatı (1997, 2010) ders kitabı da, İzmir Devlet Türk Mûsıkîsi Konservatuvarında ders kitabı olarak okutuldu. Yahya Akyiğitzâde’nin Avrupa Medeniyetine Bir Nazar (1996) adlı eserini Osmanlıcadan sâdeleştirerek Türkiye Diyânet Vakfı Yayınları arasında yayınladı.

Sındırgı’nın Kitabı (2006) adlı memleketine ait bir araştırma eseri ile aynı tarzdaki Sındırgılının Kitabı (2007), yayınlandı. Belâgat ve Edebî Sanatlar Lügati (2010) yayınladığı son eseridir. Yayıma hazırladığı Kültür ve Sanat Adamlarımızdan Cemil Gökçe’ye Mektuplar ve Târih-i Deşt-i Kıpçak adlı kitapları basılmayı beklemektedir.ESER-AYRINTI

BELÂGAT VE EDEBÎ SANATLAR LÜGATİ
R. Selçuk UYSAL
DOĞU KİTABEVİ

Türk edebiyatında kullanılan belâgat ve edebî sanatlara ait terimlerin açıklanması ve belâgat üzerine bir inceleme.

Eskiden, insanımızın önem verdiği edebiyat konularından biri de belagat olmuş. Belagatle, önceleri dinî konuları iyi anlayabilmek, sonraları da güzel konuşup yazabilmek, biraz da hüner gösterebilmek için uğraşılmış. Bugünse belagatle uğraşmak millî hafızayı tazelemek gibi bir şey. Hafızasız insan nasıl yarımsa, hafızasız millet de öyle alîldir.

İşte elinizdeki kitap edebi hafızanızı tazelemek ve böylece edebi eserlerimizi okurken daha da anlayarak ve lezzet alarak okumanızı sağlamak amacıyla hazırlanmış olup sadece öğrenciler ve akademisyenler için değil edebiyat meraklısı herkese hitap etmektedir. Kitapta sadece belagat konusu ele alınmayıp edebî sanatlara ve belagata ait terimler de açıklandığından kitap aynı zamanda bir el kitabı niteliğindedir.
ESER-AYRINTI

MÛSIKİ EDEBİYÂTI
R. Selçuk UYSAL
DOĞU KİTABEVİ

Türk Mûsıkisinde kullanılan edebî türlerin açıklamaları ve edebî sanatları içermektedir.
Eser Hakkında Tanıtım:

Elinizdeki kitap bazı üniversitelerimizin bünyesinde yer alan konservatuarların bir kısmının Türk Mûsıkisi bölümlerinde aynı adla okutulan dersin müfredatını karşılamak düşüncesiyle kaleme alınmıştır ve sahasında hem ilk hem de tektir. Kitapta mûsıkide kullanılan edebî türlerin (güftelerin) nazım şekilleri, edebî sanatlar bol örneklerle açıklanırken konuyla ilgili mazmunların, terimlerin de açıklandığını göreceksiniz. Son kısımda ise örnek metinler bulacaksınız.

Kitabın Türk mûsıkisi sahasında öğrenim gören gençlere, bu dersi öğreten hocalara ve meraklılara bir el kitabı olduğu kanaatindeyiz.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)