Eyyüp Aktepe
akademisyen*Doğum Yeri ve Tarihi : *Erzincan, 1941

*Medeni Hali :* Evli ve üç çocuklu

*AKADEMİK DERECELERİ:*

*Orta Öğrenim :*Erzincan Askeri Lisesi

*Yüksek Öğrenim *

*Lisans : a) *Kara Harp Okulu (1961 yılında başladı,
1963 ayrıldı)

* b) *Ankara İktisadi* *ve Ticari* *İlimler
Akademisi, 1969

*Doktora : *İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı,

* *1973

*AKADEMİK GÖREVLER:*

*Asistan, *1970-1973
Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi

*Doktor Asistan, *1973-1979 Atatürk
Üniversitesi İşletme Fakültesi

*Doç.Dr., *1979-1988
Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi

* *1983-1988
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

*Prof.Dr.,* 1988-......, Gazi
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

*İDARİ GÖREVLERİ:*

1.Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi Pazarlama Bölüm Başkanlığı
(1979-1983)

2.Gazi Üniversitesi Bolu İktisadi ve İdari Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü
(1984-1987)

3.Gazi Üniversitesi Bolu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kurucu Dekan
Vekilliği (1987-1988)

4.Selçuk Üniversitesi Niğde Bolu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kurucu
Dekan Vekilliği (1988-1990)

5.İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
(1991-1995)

6.İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcılığı (1991-1995)

7.Niğde Üniversitesi Aksaray İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi Dekanlığı
(1996-1997)

8.Niğde Üniversitesi Aksaray Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Müdür Vekili
(1996-1997)

9.Üniversiteler Arası Kurul Üyeliği (1991-1995, İnönü Üniversitesi
Temsilciliği)

10.Üniversiteler Arası Kurul Üyeliği (1996-1997, Niğde Üniversitesi
Temsilciliği)

11.GAP Genel Kurul Üyeliği (1991-1995)

12.DPT İktisat Komisyonu Üyeliği (1994)

13.Bakü Devlet İktisat Üniversitesi İşletme Fakültesi Bölüm Başkanlığı
(2009-2010)


*YURTDIŞI DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMA:*

1974-1976 yılları arasında Mannheim Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde
(Almanya) misafir öğretim üyesi olarak, "Pazarlama Araştırmaları" konusunda
araştırmalar yaptı.

1988 yılında Berlin'de "Tanıtım ve Fuarlar" konusunda araştırmalar yaptı.

*YAYINLANMIŞ KİTAP VE MAKALELERİ:*
1. Pazarlama (Atatürk Üniversitesi Yayını)
2. Uluslar arası Pazarlama (Atatürk Üniversitesi Yayını)
3. İşletme Bilimine Giriş
4. Kooperatif İşletmeciliği ( Tarım Kredi Koorperatifleri Birliği Yayını)
5. Çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlanmış 30'dan fazla makale, inceleme
ve araştırma yazısı
6. Çeşitli yer ve zamanlarda bilimsel ve kültürel toplantılarda sunulan
10'dan fazla tebliğ
7. 20'den fazla Doktora tez yöneticiliği
8. 20'den fazla Yüksek Lisans tez yöneticiliği

*SİYASİ ÇALIŞMALAR:*
1.1995 Genel Seçimlerinde M.H.P. Erzincan adayı seçimlere girdi. Seçimi
kazandı. Parti barajı aşamadığı için seçilemedi.

2.1999-2002 Yılları arasında AR-GE'den sorumlu M.H.P. Genel Başkan
yardımcısı olarak görev yaptı.

www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)