Zeki  Arslantürk
akademisyen1950 yılında Trabzon'un Of ilçesinde doğdu. 1969 yılında Eyüp Lisesi'ni bitirdi. 1974'te İÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu. 1979 yılında Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde 'Türk Sosyolojisinde Naima'nın Yeri ve Osmanlı Devleti'nin Çöküş Sebepleri' adlı doktora tezini tamamladı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü'nde öğretim üyeliği ve Bolu Meslek Yüksekokulu'nda müdürlük yaptı. 1993 yılında doçent oldu. 1995'te Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Meslek Yüksekokulu'nda öğretim üyesiyken, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne naklen atandı. 1999 yılında profesörlüğe yükseltildi.

ESERLERİ:
• Sosyoloji Kavramlar Kurumlar Süreçler Teoriler, Tayfun Amman ile birlikte, Çamlıca Yayınları
• Naima'ya Göre XVII. Yüzyıl Osmanlı Toplum Yapısı, Ayışığı Kitapları, 1997

www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)