Yümni Sezen
akademisyen, yazar1938 yılında Şanlıurfa'nın Birecik İlçesinde doğdu. Aynı yerde ilk ve ortaokul öğrenimi yaptı. 1957 yılında Gaziantep Lisesi'ni bitirdi. 1961'de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı çeşitli okullarda öğretmen ve yönetici olarak çalıştı. 1975 yılında İstanbul Ortaköy Eğitim Enstitüsü'nde öğretmenlik yaptı. 1976-78 İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu Müdürlüğü görevinde bulundu. 1985 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne öğretim görevlisi olarak geçti. Bir yıl sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme Anabilim Dalında doktorasını tamamladı. Sırasıyla yardımcı doçent, doçent ve sonra profesör ünvanlarını aldı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Din Sosyolojisi öğretim üyeliğinden emekli oldu.

Çalışmaları felsefe, sosyoloji, din sosyolojisi ve İslâmi sosyoloji çalışmaları üzerinde yoğunlaşmıştır. Çeşitli dergi ve gazetelerde makaleleri yayınlandı. Evli ve üç kız babasıdır.


ESERLERİ:
Günümüzde İslâmiyet ve Milliyetçilik (1978)
Sosyolojiye Göre Halk-Millet-Devlet (1982)
Tarihi Maddeciliğin Tahlil ve Tenkidi (1984)
Hayatın Manâsı (1984)
Sosyoloji Açısından Din (1988, 1993, 1998)
Sosyolojide Temel Bilgiler ve Tartışmalar (1990,
1997)
Türk Toplumunun Lâiklik Anlayışı (1993)
İslâm Sosyolojisine Giriş (1994)
Maddeci Felsefenin Çıkmazları (1996)
Hümanizm ve Atatürk Devrimleri (1998)
Çağdaşlaşma, Yabancılaşma ve Kimlik (2003)
Hümanizm ve Türkiye
İslam'ın Sosyolojik Yorumu
Kurban ve Din

www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)