Mustafa Erdem
akademisyen


Ankara Eski Milletvekili


Prof. Dr. Mustafa ERDEM16 Şubat 1957 tarihinde Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi Çeştepe köyünde doğdu. Baba adı Mehmet, anne adı Ayşe'dir.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri alanlarında tamamladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü'nde memur olarak çalıştı.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimlerinde doçent, 2000 yılında profesör olarak ders verdi.

Mısır'da araştırmalarda bulundu. Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin kuruluşuna katkı sağladı ve Dekan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Başbakanlık'ta Türk Dünyasından Sorumlu Bakan Danışmanı oldu. Diyanet Araştırma Merkezi Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

24. Dönemde Ankara Milletvekili seçildi. İslam Konferansı Örgütü Parlamento Birliği (İKÖPAB) Türk Grubu Üyesi oldu.

İyi düzeyde Arapça ve Kırgızca, orta düzeyde İngilizce biliyor. Evli ve 3 çocuk babası.

ESERLERİ:

1.Kırgız Türkleri, ASAM Yayınları, Ankara 2000
2.Hz. Adem, TDV Yayınları, Ankara 1999
3.Dinler Tarihi, AÜAÖF Yayınları, Eskişehir 1998

ÇEVİRİ:

1.“el-Milel ve’n-Nihal (Makaleler), Muhammed b. Abdulkerim eş-Şehristani”, A.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: XXX, Ankara 1988, ss.1-33.
MAKALELER

1 “Türk Cumhuriyetlerinde Din Eğitimi (Dünü-Bugünü)”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt.III, Sayı:1, Ankara 1999, ss.23-58.
2 “Misyonerlik ve Kırgızistan’da Misyoner Faaliyetleri”, Dini Araştırmalar, C.I, Sayı:3, Ankara 1999, ss. 5-42.
3 “Kırgızistan’da Nevruz Kutlamaları”, Dini Araştırmalar, Cilt: II, Sayı:4, Ankara 1999, ss. 169-176.
4 “Geleneksel Türk Dini ve İslam”, Dini Araştırmalar, Cilt: I, Sayı: 2, Ankara 1998, ss.79-91
5 “İlahi Dinlerin Helal ve Haram Anlayışı Üzerine Bir Araştırma”, A.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 37, Ankara 1997, ss. 151-173.
6 “Türk Dünyasının Dini Problemleri”, Türk Yurdu Dergisi, Cilt. 17, Sayı: 116-117, Nisan-Mayıs, Ankara 1997, ss. 157-163.
7 “Kıpti Kilisesi Üzerine Bir Araştırma”, A.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:36, Ankara 1997, ss. 143-178.
8 “Hıristiyanlıktaki Vaftiz Anlayışı Üzerine Bir Araştırma”, A.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:34, Ankara 1997, ss. 133-154.
9 “Kur’an’a Göre Hz. Muhammed (SAV)”, Türk Yurdu Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 67, Ankara 1993, ss. 21-24.
10 “Hikmet Tanyu’nun Ardından”, Türk Yurdu Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 55, Ankara 1992, ss. 5-7.
11 “Hz. Muhammed İnsanlığın Beklediği Peygamberdi”, Diyanet İlmi Dergi, Cilt: 28, Sayı: 3, Temmuz-Ağustos-Eylül, Ankara 1992, ss. 37-44.
12 “Dinler ve Aile”, Türk Aile Ansiklopedisi, T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayınları, Cilt: I, Ankara 1991, ss.341-352.
13 “Cahız ve el-Muhtar Fi’r-Redd Ala’n-Nasara İsimli Risalesi”, A.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:31, Ankara 1989, ss. 453-473.
14 “Türkistan’ın Dini problemleri”, Türk Dünyasının Dini Meseleleri Uluslar arası Sempozyumu 28-30 Nisan 1997, TDV Yayınları, Ankara 1998, ss. 59-71.
15 “İslam ve Milli Bütünlük”, Tartışılan Değerler Açısından Türkiye, TDV Yayınları Ankara 1996, ss. 231-238.
16 “Kızılcahamam ve Çamlıdere’de Halk İnançları ve Dini Hayat”, Tarihte ve Günümüzde Kızılcahamam-Çamlıdere Yöresi sempozyumu, 21-22 Ekim 1995, ESYAV, Ankara 1997, ss.103-113.
17 “İslam’da İnsan Modeli”, İslam’da İnsan Modeli ve Hz. Peygamber Örneği, TDV Yayınları, Ankara 1995, ss. 117-122.
18 “Kur’an’a Göre Hz. Peygamberin Şahsiyet Çizgileri”, İslam’da İnsan Modeli ve Hz. Peygamber Örneği, TDV Yayınları, Ankara 1995, 101-110.
19 “Orta Asya Güvenliğinde Radikal Dini Hareketler Sorunu”, Stratejik Analiz, Şubat 2004, ss. 79-87.
20 “Küreselleşme ve İslam Dünyası”, Dini Araştırmalar, Cilt:6, s.17, ss.5-9.
21 “Hayal ve Gerçek Arasında AB, Hıristiyanlık ve Diyalog”, Dini Araştırmalar, Cilt:7, s.19, Mayıs-Ağustos 2004.
22 “Dinler Arası Diyalog ve Türkiye”, Türk Yurdu Dergisi, Ocak 2005.
Üzerinde Çalıştığı Konular:

1 Dinler Arası Diyalog
2 Misyonerlik Faaliyetleri

Katıldığı Yurt İçi ve Yurt Dışı Bilimsel Toplantılar:

SEMPOZYUMLAR

1-“Türkistan’ın Dini problemleri”, Türk Dünyasının Dini Meseleleri Uluslar arası Sempozyumu 28-30 Nisan 1997.
2-“Türk Elderinin Bayırkı Doordogu Diniy İşenimderi Cana İslam”, Oş XXI. Kılımdın Bosorgosunda: Ötmüşten Kelecege, El Aralık İlimiy Ameliyattık Konferansiya 9-11 Oktoyabır Oş 1997.
3-“Fergana Vadisinde ve Oş Bölgesinde İslam’ın Yayılışı”, Mejdunarodnoy Nauçnoy Konferensiyi “Historia i Kultura Oşa i Oşs koy Oblasti v Domongolskyu Epohu”, Uluslar arası Sempozyum 28-30 Ekim 1998.
4-“Orta Asya’da Soydaşlarımıza Götürülecek Hizmetlerde Uygulanacak Usuller”, Uluslar arası II. Din Şurası, 23-27 Kasım 1998, Ankara.
5-“İslam Dininin Türk Medeniyetinin Gelişmesine Katkısı”, Türk Elderinin Düynölük Sivilizasiyada Algan Ordu Cana Rolü, El Aralık İlimiy Konferensiya 21-23 Ekim 1999, Oş.
6-“Monofizit Kiliselerde Din Anlayışı (Kıpti Kilisesi örneği), Cumhuriyetin 75. Yılı Münasebetiyle Dinler Tarihi Açısından Din ve Din Anlayışı Sempozyumu, 20-21 Kasım 1998, Konya
7-“Kur’an’da İlk İnsan”, Kur’an Kıssalarının Anlam ve Değeri IV. Kur’an Haftası Kur’an Sempozyumu, Ankara 1998.
8-“İslam ve Milli Bütünlük”, Tartışılan Değerler Açısından Türkiye Sempozyumu, Ankara 1996.
“Kızılcahamam ve Çamlıdere’de Halk İnançları ve Dini Hayat”, Tarihte ve Günümüzde Kızılcahamam-Çamlıdere Yöresi sempozyumu, 21-22 Ekim 1995.
“Türkiye’de Dinler Tarihi Sahasında Yapılmış Lisansüstü Tezler Üzerine Düşünceler”, Türkiye I. Dinler Tarihi Araştırmaları Sempozyumu 24-25 Eylül 1992 Samsun.
9-“Türkiye’de Hıristiyanlara Yönelik Misyoner Faaliyetleri”, Türkiye’de Misyonerlik Faaliyetleri konulu Tartışmalı İlmi Toplantı, 17-18 Nisan 2004, İstanbul.
ESER

KIRGIZİSTAN HATIRALARI
Mustafa Erdem

Sayfa: 458
Ebat: 13x21 cm
Dili: Türkçe
Cildi: Karton Kapaklı
Yayınevi: Tulpars


www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)