Mustafa Özdamar
araştırmacı, yazar1946 yılında Konya Güneysınır’da doğdu. Konya ve Ankara İmam Hatip liselerinde, bir süre de Erzurum Yüksek İslâm Enstitüsü'nde (iki sene) eğitim gördü.

Millî Gazete’de köşe yazarlığı yaptı. Çeşitli dergi ve gazetelerde araştırma ve deneme yazıları yazdı.

“Seyir Defteri”nde kendi hayatını kaleme aldı. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

ESERLERİ:

1- Cinnet, (roman), Çığır Yayınları, 1976.
2- Yaşı ve Başıyla Mim Sin Harekâtı, (araştırma), Çığır Yayınları,1977.
3- Devran, (roman), İklim Yayınları, 1988.
4- İstanbul’da Makam ve Merkadleri Bulunan Şehid Sahabeler, (araştırma).
5- Karasakal Hoca, (belgesel biyografi), Marifet Yay.1993 1.baskı, 2.baskı 1995. Timaş Yayınları
6- Hacıveyiszâde, (belgesel biyografi), 3.baskı Kırkkandil Yayınları 1995.
7- Celâl Hoca, (belgesel biyografi), Marifet Yay. 1993 1.baskı, 2.baskı 1995.
8- Lâdikli Ahmed Ağa, (belgesel biyografi), Kırkkandil Yayınları, 6.baskı 2004.
9- Yaman Dede, (belgesel biyografi), Marifet Yayınları, 1994. 2. Baskı 2001
10- Dersaâdet Dergâhları, (araştırma), Kırkkandil Yayınları, 1994. 2. Baskı 2007
11- Mahir İz Hoca, (belgesel biyografi), Marifet Yayınları, 1995. 2. Baskı 2001
12-Gönenli Mehmed Efendi, (belgesel biyografi), Kırkkandil Yay, 7.baskı 2004.
13- Gönül Cerrahı Nureddin Cerrahi ve Cerrahiler, (belgesel biyografi), Kırkkandil Yay., 2004.
14- Hadimül Kur’an Üstaz Süleyman Hilmi Tunahan, (belgesel biyografi), Kırkkandil Yay.,12.baskı 2005.
15- Abdülhay Efendi, (belgesel biyografi), Kırkkandil Yayınları, 1996.
16- Ol İmaret Eyler Seni, (belgesel biyografi), Kırkkandil Yayınları, 1996.
17- Şeyh Kotku, (belgesel biyografi), Kırkkandil Yayınları, 2. baskı 2000.
18- Garip Hafız, (belgesel biyografi), Kırkkandil Yayınları, 1996.
19- Hüvel Bâki, (araştırma), Kırkkandil Yayınları, 1996.
20- Üstad Necip Fazıl, (belgesel biyografi), Kırkkandil Yayınları, 1996.
21- Şeyh Sukûti Mürteza Baba, (belgesel biyografi), Kırkkandil Yay., 1996.
22- Nur Volkanı Üstad Said Nursi, (belgesel biyografi), Kırkkandil Yay., 1996.
23- Ahmed Gazâli ve Tevhidde Tecrid, (inceleme), Kırkkandil Yayınları, 1997.
24- Şah-ı Nakşıbend, (biyografi), Kırkkandil Yayınları, 2. baskı 2002.
25- Güzel İnsanlar, (belgesel biyografi), Kırkkandil Yayınları, 1997.
26- Ahmed Amiş Efendi, (belgesel biyografi), Kırkkandil Yayınları, 1997.
27- Yahya Efendi, (belgesel biyografi), Kırkkandil Yayınları, 1997.
28- İslâmbol Geleneğinde Sivil Merasimler ve Doğumdan Ölüme Musîki, (araştırma), Kırkkandil Yay., 1997.
29- İ.Hakkı Konyalı ve Konyalı Kütübhanesi, (belgesel biyografi), Kırkkandil Yayınları, 1997.
30- Meczublar, (belgesel biyografi), Kırkkandil Yayınları, 1997.
31- Şıh Hasan Sarıbaba, (belgesel biyografi), Kırkkandil Yayınları, 1997.
32- Abdülkadir Geylânî, (biyografi), Kırkkandil Yayınları, 3. baskı 2005.
33- Yunuslar Deryası, (biyografi), Kırkkandil Yayınları, 1998.
34- İnsanlığın Piri, Hz. Mevlânâ, (biyografi), Kırkkandil Yayınları, 2000.
35- İrfan Güneşi Hz. Şems, (biyografi), Kırkkandil Yayınları, 2000.
36- Niyazî Mısrî, (biyografi), Kırkkandil Yayınları, 2000.
37- Âşık Ahmed Divânî ve Bolu Rehberi, (biyografi), Kırkkandil Yayınları, 2000.
38-Ramazanoğlu Mahmud Sami Efendi, (belgesel biyografi), Kırkkandil Yay.2001 2. Baskı, 2005
39- Aziz Mahmud Hüdâî, (biyografi), Kırkkandil Yayınları, 2001.
40- Hüsameddin Uşşaki ve Uşşakiler, (biyografi), Kırkkandil Yayınları, 2001.
41- Pirân, (biyografi), Kırkkandil Yayınları, 2. baskı 2005.
42- Bir Dervişin Seyir Defteri, (otobiyografi), Kırkkandil Yayınları, 2002.

43- Nazlar ve Niyazlar, (şiir), Kırkkandil Yayınları, 2002.
44- Hasbahçe, (şiir), Kırkkandil Yayınları, 2002.
45- Eşrefoğlu Abdullah-ı Rumî, (biyografi), Kırkkandil Yayınları, 2002.
46- Neyzen Tevfik, (biyografi), Kırkkandil Yayınları, 2002.
47- Haçkalı Baba (belgesel biyografi), Kırkkandil Yayınları, 2003.
48- Kuddûsî, (biyografi), Kırkkandil Yayınları, 2003.
49- İsmâil Maşûkî-İbrâhim Aksarayî, (biyografi), Kırkkandil Yayınları, 2004.
50-Ümmi Sinan-Sinan Ümmi ve Seyyid Seyfullah, (biyografi), Kırkkandil Yayınları, 2004.
51- Nasreddin Hoca, (mizah), Kırkkandil Yayınları, 2005.
52- Mehmed Muhyiddin Üftâde, (biyografi), Kırkkandil Yayınları, 2005.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)