Hasan Karahüseyin
şair


Bulgaristan Türk Edebiyatı


Hasan Karahüseyinov1925 yılında Razgrat'ta doğdu. Razgrat'ın Caferler (Sevar) köyünde doğdu. Sadece ilkokul öğrenimi gördü. Çeşitli alanlarda çalıştı. Irgatlık, arabacılık, tenekecilik, tesviyecilik yaptı. Traktörcü oldu.

Sosyalizmin propagandıcısı olarak görev yaptı. Uzun yıllar "Yeni Işık" gazetesinin "Kültür" Şubesini yönetti. Sofya Radyosu'nda Türkçe Yayınlar Şubesinde çalıştı. Sonra "Yeni Hayat-Nov Jivot" dergisine işe getirildi. Bulgar Yazarlar Birliği'ne üye oldu.

1990 yılında vefat etti.

Yazı hayatına şiirle başladı, şiirle bitirdi. İlk şiirlerinde Türk Halk Edebiyatı'nın etkisi vardır. Bütün eserlerinde Bulgar Komünist Partisi'nin propagandasını yaptı. Oğlu Mehmed Karahüseyin, milli kültür yanlısı bir anlayışa sahipti.
HAKKINDA YAZILANLAR

Balkanlar’da Türk Şiiri - Balkan Türklerinin Kimlik Destanı
Suat Engüllü
1.Karşıyaka Şiir Kurultayı
19-21 Mart 2004/ İzmir

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında, Selim Bilâl, Mülâzim Çavuş, Osman Sungur gibi şairler, Bulgaristan Türk şiiri geleneğini sürdürmeye devam etmişlerdir. Ancak 1950-51 göçünün, her şeyi alt üst ettiği malûmdur. Buna rağmen, Bulgaristan’da kalabalık bir Türk toplumunun olması, kısa sürede yeni şairlerin yetişmesini sağlamıştır. Bu genç ve yetenekli şairler, bura Türk şiirinin gelişimine büyük bir hız kazandırmışlardır. Selim Bilâl, Mehmet Çavuş, Mefküre Mollova, Lâtif Ali, Hasan Karahüseyin, İsmail Çavuş, Arzu Tahirova bu misyonu gerçekleştiren değerli şairlerden birkaçıdır sadece.


www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)