Osman Sungur
şair


Bulgaristan Türk Edebiyatı


Osman Keskioğlu'nun müstear ismi
Biyografisi için Osman Keskioğlu maddesine bakınız.

HAKKINDA YAZILANLAR

BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN ŞİİR DÜNYASI

Bulgaristan Türkleri edebiyatının bir de Osman Sungur'u vardır. Karınabat'ın Rupça köyünden Osman Sungur. Ezher'de (Mısır) yüksek öğrenimini sürdürmüş, Şumnu'daki Nüvvab'da 10 yıl öğretmenliği sırasında hazırcevap oluşuyla «İki Ayaklı Radyo" bilinmiş, hazırladığı okul kitaplarında ve gazetelerde yayınlanan milli ruhta şiirleriyle eğitimin, yükselmenin" halka hizmetin büyüklüğünü ve kutsallığını. anlatmıştır. 1950'lerde anayurda göçünden sonra Keskioğlu soyadıyla tanınmış, Ankara'da Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde, Diyanet İşleri Bakanlığı'nda, Ankara Üniversitesi'nin İlahiyat Fakültesi'nde tercümanlığı ve okutmanlığıyla milli davaya hizmette bulunmuş olan bu şair, yazar ve araştırmacımızın 40'tan fazla eserini okuma zahmetine katlandık mı? En son ve Bulgaristan Türkleri sorunlarına ışık tutan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 1985 yılı Aralık ayında neşrettiği çok değerli eserini (Bulgaristan'da Türkler) kaçımız okuduk, kaçımız bu şaheserde . belli-başlı Bulgaristan büyüklerimizin hizmetinden kıvanç duymuşuzdur? Niçin?

HAKKINDA YAZILANLAR

Balkanlar’da Türk Şiiri - Balkan Türklerinin Kimlik Destanı
Suat Engüllü
1.Karşıyaka Şiir Kurultayı
19-21 Mart 2004/ İzmir

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında, Selim Bilâl, Mülâzim Çavuş, Osman Sungur gibi şairler, Bulgaristan Türk şiiri geleneğini sürdürmeye devam etmişlerdir. Ancak 1950-51 göçünün, her şeyi alt üst ettiği malûmdur. Buna rağmen, Bulgaristan’da kalabalık bir Türk toplumunun olması, kısa sürede yeni şairlerin yetişmesini sağlamıştır. Bu genç ve yetenekli şairler, bura Türk şiirinin gelişimine büyük bir hız kazandırmışlardır. Selim Bilâl, Mehmet Çavuş, Mefküre Mollova, Lâtif Ali, Hasan Karahüseyin, İsmail Çavuş, Arzu Tahirova bu misyonu gerçekleştiren değerli şairlerden birkaçıdır sadece.

www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)