Mustafa Şerif Alyanak
gazeteci, yazar


şair, çevirmen, öğretmen


Bulgaristan Türk Edebiyatı1890 yılında Vidin'de doğdu. Vidin'de öğrenim gördü. Öğretmenlik yaptı. Sonra gazeteciliğe başladı. "Tunca", "Türk Sadası", "Ahali", "Kocabalkan" gazetelerinde, "Bulgaristan Türk Muallimler Mecmuası" gibi dergilerde muharrirlik yaptı.

Vidin'de "Turan" gazetesini çıkardı.

Güney Bulgaristan'da çıkan gazetelerde de pek önemli yazılar yayımladı. 1930'larda Türkiye'ye göçetti.

Önce Edirne Bulgar Okulu'nda Türkçe öğretmenliği yaptı. Daha sonra Ankara'da İçişleri Bakanlığı'nda çalıştı.

Türkiye'de de gazetelerde şiirleri ve çeşitli konularda yazıları basıldı.

Şiirde ve nesirde olduğu gibi, çeviride de başarılı oldu.

ESERLERİ:

"Kahpe", "Vilhem Tel ve Parlak Sevinç" gibi çevirileri vardır.

HAKKINDA YAZILANLAR

Balkanlar’da Türk Şiiri - Balkan Türklerinin Kimlik Destanı
Suat Engüllü
1. Karşıyaka Şiir Kurultayı
19-21 Mart 2004/ İzmir
http://www.makturk.com

Doksanüç Harbi’nden sonra bir duraklama içine giren Bulgaristan Türk şiiri, XX. yüzyılın başlarında kendini tazelemeye başlamıştır. Bulgaristan Krallığı döneminde Türkçe basının varlığı -yayımlanan 150 civarında gazete ve dergi söz konusudur-, edebiyatın dolayısıyla da şiirin gelişimine olumlu etki yapmıştır. Bulgaristan’da Türklere uygulanan baskının yol açtığı ulusal bilincin şahlanması-haksızlıklar karşısında duyulan isyan-eşitlik mücadelesi üçgeni içinde yaşanan duyguları dile getiren Hafız Abdullah Meçik, Mustafa Şerif Alyanak, Mehmet Behçet Perim, Muharrem Yumuk, Hasan Basri Öztürk, İzzet Genç gibi şairler, bu dönem Bulgaristan Türk şiirine damgalarını vurmuşlardır.

www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)