Eyüp İsbir
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Kent ve Çev.Sorun.
Öğretim Üyesi

07.10.1946 yılında Elazığ'da doğdu. 1964'de Cumhuriyet Lisesini bitirdi. 1969 Yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi yüksek öğrenimini tamamladı. 1976 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde Yüksek Lisans + Doktorasını tamamladı. 1980 Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde Doçentliği tamamladı.

1987 yılında Selçuk Üniv.Hukuk Fak.Kamu Hukuku Böl. Profesörlük ünvanı aldı. Gazi Üniv.İktisadi ve İdari Bil.Fak.Kamu Yön.Böl. 1991

E-mail : [email protected]

www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)