Şahkerim Kudayberdi
şair, yazar, tarihçi, besteci


Şakerim Kudayberdioğlu11 Temmuz 1858 tarihinde Doğu Kazakistan’ın Abay ilçesindeki Şınısdağ beldesinde doğdu.

Ünlü Kazak şairi Abay Kunaybayoğlu ile kardeştir. 5 yaşından 7 yaşına kadar köy mollasında öğrenim gördü.

Edebiyat, tarih, felsefe ve ilahiyat alanlarında manzum ve mensur eserleri vardır.

Kazak Edebiyatı tarihindeki yerini şiirleri ile aldı. Arapça, Farsça, Türkçe ve Rusça bilir.

Türk Birliği'ne taraftar bir Kazak şairidir. Şair, Stalin’in meşhur “aydın tasfiyesi” politikası sonucunda “halk düşmanı” ilan edilerek 2 Ekim 1931 tarihinde öldürüldü.
HAKKINDA YAZILANLAR

Kazak Edebiyatının Belli Başlı Temsilcileri
Bünyamin ÖZGÜMÜŞ Yağmur Sayı : 16
Temmuz - Ağustos - Eylül 2002

Kazak bozkırlarında ortaya çıkan millî uyanışa, millîleşme çabalarına ve kurtuluş mücadelesine kuvvet veren aydın, yazar ve şâirler arasında Magcan Cumabayev (1893-1938), Sultan Mahmut Toraygır (1893-1920), Jüsipbek Aymavıt (1889-1931) ve Şahkerim Kudayberdi gibi kişilerin de Kazaklar nezdinde önemli bir yeri vardır.

www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)