Müstecip Ülküsal ( 1899)- (1996)
siyaset adamı, hukukçu, gazeteci
1899 yılında Romanya'nın Dobruca kentinde doğdu. İlk öğrenimini Dobruca'da, orta öğrenimini İstanbul'da yaptı. Birinci Dünya Savaşı başlayınca İstanbul'a dönemedi. İki yıl Köstence'de Mecidiye Müslüman Seminarı'na devam etti.

1916'da Romanya'nın savaşa katılmasıyla Seminar kapandı ve öğrenimi yarım kaldı. Üç Türk arkadaşıyla kendi köyünde öğretmenlik yapmaya başladı. Tonguç adını verdikleri bir kültür ve spor derneği kurdu.

1918 yılında Kırım'daki Sulkiewicz hükümeti, Kırım kökenli aydınların yurda dönmeleri için çağrıda bulundu. Ülküsal, bir Rus şilebiyle kaçak olarak Akyar limanına gitti. Burada Almanlar tarafından yakalandı ve kısa bir süre tutuklu kaldı. Serbest bırakılınca önce Bahçesaray'daki Kaytmaz Ağa Okulu ve Fatisala İlkokulu'nda öğretmenlik yaptı.

1920 yılında Kırım'dan ayrılıp kaçak olarak bir Türk motoruyla Ereğli'ye geçti.

Türkiye'de lise öğrenimini tamamladı. 1922 yazında Romanya'ya dönerek Bükreş Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kaydoldu. 1926 yılında mezun olup avukatlık yapmaya başladı.

Derneklerde, okullarda "Türk birliği ve Türk Milliyetçiliği" üzerine konferanslar verdi. Türk gazetelerinde makaleler yazdı. 1930 yılının başında Emel Mecmuası'nı yayımladı.

Kırım Kurultay Hükümeti'nin eski Dışişleri Bakanı ve Kırım Milli Merkezi Başkanı Cafer Seydahmet Kırımer'in önerisi ile Emel Mecmuası, Kırım Türklerinin ve Kırım İstiklâl davasının resmi yayın organı ilan edildi.

Romanya'da Kırım Tatarlarının yaşadığı bütün şehir, kasaba ve köylerde arkadaşlarıyla birlikte Dobruca Türk Hars Birliği'ni kurdu. Emel Mecmuası'nda birliğin tüzüğünü bastı. Bütün şubelere gönderdi.

29 Mayıs 1934'te birliğin ilk kurultayı toplandı. Müstecip Ülküsal bu birliğin başkanlığına getirildi.

1936 yılında evini ve matbaayı Köstence'ye taşıdı. 20 Şubat 1936'da arkadaşlarıyla birlikte Dobruca'da yaşayan Kırım Türklerinin karşılaştığı zorlukların Romenler tarafından daha iyi anlaşılabilmesi için Halk-Poporul adıyla bir sayfası Türkçe, bir sayfası Romence haftalık küçük bir gazete çıkardı.

1940 yılı Temmuz'unda maddi sıkıntıya düştüğü için eşi ve çocuğunu Çankırı'ya bırakarak Romanya'ya geri döndü. Emel Mecmuası'nı çıkarmaya devam etti. Aynı yılın Eylül ayında derginin kapanmasına karar vererek Türkiye'ye geldi.

1941 yılında Ankara Hukuk Fakültesi'nde fark sınavlarını vererek diploma aldı ve hakim adaylığı stajına başladı.

Kırım Milli Merkezi Başkanı Cafer Seydahmet Kırımer ve arkadaşlarının aldığı karar uyarınca, Almanya'da Kırım Türk Milli Teşkilatı kurmak, Kırım kökenli mülteci, işçi ve esirlerin Kırım'a dönmesini sağlamak, Kırım'da yeniden kurulacak Milli Hükümet ile işbirliği yapmak üzere görevlendirildi.

Dr. Edige Kırımal ile birlikte Berlin'e gitti. 9 ay orada kaldı. Kırım'a gitme izni alamayınca Türkiye'ye döndü.

1960 yılında Ankara'da yayın hayatına yeniden başlayan Emel Dergisi'nde 1986 yılına kadar yazdığı makaleleriyle Kırım Türklerinin Milli davasını dünya kamuoyuna duyurmaya çalıştı.

Romence, Fransızca, Almanca biliyordu. Kırım ve Kazan Tatarcası dahil Türkçenin birçok lehçesine vakıftı.

Emel Mecmuası'nda, Romanya'da 103; Türkiye'de 214 makalesi yayımlandı.

1993 yılında kitaplığını Emel Kırım Vakfı'na bağışladı.

1996 yılında vefat etti.
HAKKINDA YAZILANLAR

Müstecip Ülküsal Hakkında

Müstecip Ülküsal, vatansever, hürriyet aşığı gerçekçi bir yazar, hukukçu ve fikir adamıdır. Hayatı boyunca dil ve din birliğinin önemini vurgulamış, birlik ve beraberlik olmadıkça hiçbir yere ulaşılamayacağını görmüş, hürriyet ve istiklâle ancak kültür bütünlüğünü korumakla ulaşılacağına inanmış, öğrenim ve eğitimde yeniliği hedef göstermiş, dürüstlüğü, bilgiyi, erdemi, inancı ve çalışkanlığı rehber edinmiştir.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)