Vladimir Nikolayeviç Ştigaşev ( 1938)
Hakasya Meclis Başkanı


milletvekili1938 yılında Hakasya Tatıp vilayeti merkezinde doğdu. Çok çocuklu bir aileye mensuptur. 1965 yılında Tomsk Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1978'de Sovyetler Birliği Komünist Partisi Okulu'nda okudu. 1959 yılından itibaren parti, jeoloji araştırmaları, emniyet ve maden çıkarma işlerinde çalıştı. 1968'de Hakasya Komsomol Başkanlığı yaptı. Sonra Hakasya Komünist Partisi'nin çeşitli bölümlerinde başkanlıklarda bulundu. 1979'da Asksız vilâyeti Komünist Partisi başkanlığına getirildi. 1982'de Hakas vilayeti belediye başkanı (fiilen başbakan) oldu. 1987'de ise Hakasya'nın da içinde bulunduğu Krosnoyarik bölgesi belediye başkan yardımcılığına tayin edildi. 1989'da Hakasya'ya döndü ve Hakasya Araştırmaları Enstitüsü'nde ilim işçisi statüsü ile çalışmaya başladı.

1990 yılı ilkbaharında Hakasya bölgesi milletvekili oldu. Aynı zamanda Rusya Federasyonu milletvekili seçildi. Hakasya vilayeti bölge belediye başkanlığına getirildi. 3 Temmuz 1991'de Hakasya, Rusya Federasyonu'na bağlı cumhuriyet oldu. 1991 Kasım'ında Hakasya'nın seçimle gelen ilk Meclis Başkanı oldu.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)