Hakkı Tarık Us ( 1889)
gazeteci, yazar, milletvekili1889 yılında Manisa'nın Gördes ilçesinde doğdu. Kardeşi Mehmet Asım ile Ahmet Emin Yalman’ın 1917 yılında çıkarttıkları Vakit gazetesindeki yazıları ile tanındı. Kurtuluş Savaşı sırasında İstanbul’dan Anadolu’ya silah ve mühimmat kaçıran gizli örgüt 'Mim Mim Grubu'ndaki çalışmalarıyla öne çıktı. İstanbul Hukuk Mektebi’nde okudu. Tanin, Tercüman-ı Hakikat ve Tasvir-i Efkar gazetelerinde yazmaya başladı. Bir süre liselerde hukuk ve edebiyat öğretmenliği yaptı. 1923-1939 yıllarında Giresun milletvekili yaptı Matbuat Cemiyeti ve Basın Birliği’nin kurucuları arasında yer aldı.

Vakit gazetesi, bir çok gazeteci, edebiyatçı ve siyaset adamı için okul işlevi gördü.

Elindeki kitap ve süreli yayın koleksiyonuyla Beyazıt’ta 'Hakkı Tarık Us Kütüphanesi'ni kuruldu. Kütüphanesi Kültür Bakanlığı'na Bağlı Beyazıt Devlet Kütüphanesi içerisindedir. Kitap ve Dergilerinin kotaloğu Selahattin Öztürk tarafından hazırlanmıştır.

Tedavi gördüğü Gureba Hastanesi'nde 21 Ekim 1956 tarihinde vefat etti.

ESERLERİ:

İlk Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nın tutanaklarını Meclis-i Mebusan 1877 (1940-1954, 2 cilt) adlı kitapta topladı. Namık Kemal’in Kanije Muhasarası ve Nabizade Nazım’ın Kara Bibik kitaplarını sadeleştirerek yeniden yayımlamıştı.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)