Necmettin Sadak ( 1890)- (21.9.1953)
gazeteci, siyaset adamı


Necmettin Sadık Sadak1890 yılında Isparta’da doğdu. Fransa’da Lyon Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni bitirdi. Basın hayatına, Fransa’da yayınlanan Progrés gazetesinde yazdığı yazılarla başladı. 1916 yılında İstanbul’a döndü. Maarif Nezareti Telif ve Tercüme Dairesi’nde görev aldı. Darülfünun İctimaiyat (Sosyoloji) Bölümü'nde öğretim üyesi oldu. 1918 yılında birkaç arkadaşıyla Akşam gazetesini kurdu ve başyazarlığını üstlendi. Kurtuluş Savaşı yıllarında yazdığı yazılarla Milli Mücadele’yi destekledi. 1928 yılında Sivas milletvekili oldu. 1932 yılında Cenevre Silahsızlanma, 1936’da Montreux konferanslarına Türkiye delegesi olarak katıldı. 1947 yılından 1950’ye Dışişleri Bakanlığı yaptı. Yazdığı Sosyoloji (1936) kitabı, uzun yıllar ortaöğretimde ders kitabı olarak okutuldu. 21 Eylül 1953 tarihinde New York’ta tedavi gördüğü Memorial Hastanesi’nde kanserden öldü.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)