İsa Kamber ( 1957)
Musavat Partisi Genel Başkanı1957 yılında Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de doğdu. Babası bölgede çok iyi tanınmış Kimyacı Yunis Heyder'dır.

1964 ve 74 yılları arasında 62 numaralı Bakü Ortaokulu'nda okudu. 1974 yılında Azerbaycan Devlet Üniversitesi Tarih Bölümü'ne kaydoldu. 1979'da bu okulu bitirip, 1979-82 yıllarında Azerbaycan EA Nahçıvan İlim Merkezinde, 1982-90 yıllarında Şarkiyyet Enstitüsü'nde çalıştı.

Geniş kitleler tarafından 1985 yılı Ocak ayında, Zori Balayanın "Ocak" kitabına yazdığı cavapla bağlı olarak tanınsa da, faal siyasete 1988 yılında atıldı…

Akademide çalışırken İran, Türkiye ve Yakındoğuda ki siyasi gelişmeleri derinlemesine araştırdı ve Batı ülkelerinin siyasi hayatını da yakından izledi. "1978-79 Yıllarında İran inkilabı" adında bir tez hazırladı. Azerbaycan Halk Cephesi kurucularından olup 1990-91 yıllarında AHC Teşkilat Şubesinin Müdürü ve sonrada AHC Başkan Yardımcısı oldu…

1990 yılında Milletvekili seçilerek 1991 yılında da Azerbaycan Yüksek Meclisi Milli Şurasında Dış İlişkiler Komisyonuna Başkanlık etti. 1992 yılının Mayıs ayında Azerbaycan Yüksek Meclis Başkanı oldu. Müsavat Partisi'nin 1992 yılının Ekim ayında yapılan III. Kurultayında Teşkilat Başkanı seçildi.

4 Haziran ayaklanmasından sonra Azerbaycan Devletçiliği ve Halkın güvenliği adına Meclis Başkanlığından istifa etti. Sonra ayaklanmacılar tarafından hapishaneye atıldı. Halkın ve Dünya Kamuoyunun yoğun baskısı neticesi, bir ay sonra hapisten salıverildi...

Halen Musavat Partisi Genel Başkanı ve, Kafkaslar'ın en büyük gazetesi "Yeni Musavat"ın sahibidir…www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)