Herakleitos .
düşünürİ. Ö. 540’da Efes’te doğdu. Ateşi evrendeki düzenin temel maddi ilkesi kabul eden kozmolojisiyle tanınan ve deneydışı felsefenin en büyük düşünürü olan Eski Yunanlı düşünce adamı. Diogenes’e göre 69. olimpiyat sıralarında 504-501 yılları arasında kendini gösterdi. Hayatı hakkında fazla bilgimiz yoktur. Krallık ailesinden olduğu, kardeşi adına krallıktan vazgeçtiği, antidemokratik düşünceleriyle tanındığı, Pers kralıyla mektuplaştığı bilinmektedir. İ. Ö. 480’de öldü.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)