Şeyh  Bedrettin
siyaset adamı1359 yılında Simavna'da doğdu. Babasının adı İsrail, annesinin adı Melek Hatun idi. Annesi Rum asıllı bir hristiyanken müslüman oldu.

Tmur Han'ın Anadolu'yu terk etmesinden sonra Şehzadeler mücadelesi başladı. Bu sırada Bayezid'in oğullarından Musa Çelebi'nin kardeşi Süleyman Çelebi ile yaptığı savaş sonunda Edirne'yi ele geçirdi. Şeyh Bedrettin kazaskerliğe tayin edildi ve aktif olarak siyasi hayata atıldı.

Musa Çelebi'nin kardeşi Mehmet Çelebi karşısında yenik düşmesiyle 1413 yılında İznik'e sürgün edildi. Kendisine 1000 akçe maaş bağlandı. Fakat bu durumu kabullenmedi. Siyasi teşkilatlanmayı sağlamak üzere harekete geçti.

Börklüce Mustafa'yı Aydın ve civarında propaganda faaliyetleri için görevlendirdi.

1416 yılında İznik'ten kaçmayı başardı. Bunun üzerine Sinop Limanı'ndan bir gemiye binerek Rumeli'ye geçti. Dobruca ve Deliorman'a gitti ve burada taraftar edindi.

Bu üç isyancının fitnelerini bilen Sultan Çelebi Mehmet, Şeyh Bedrettin'in üzerine asker gönderdi. Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal bozguna uğratıldı. Adamları dağıtılarak, Şeyh Bedrettin esir alındı.

1420 yılında Serez'de idam edildi.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)