Şah  Kulu
siyaset adamıDoğum tarihi bilinmemektedir. Antalya'nın Korkuteli ilçesinin Yalımlı köyünde doğdu. Şah İsmail'in babası Şeyh Haydar'ın halifelerinden Hasan Halife'nin oğludur. Küçük yaşta babasıyla birlikte Erdebil'e gitti. Şeyh Haydar tarafından, şii inançları doğrultusunda eğitildikten sonra Antalya'ya gönderildi. Doğduğu köyün yakınlarındaki bir mağaraya çekildi. Halkı şiilik ve Şah İsmail'e bağlılık düşüncesi çevresinde toplamaya çalıştı. Yandaşlarını hızla çoğaltmasında en önemli etken, Sultan İkinci Bayezid ile oğulları arasında çıkan saltanat mücadelesiydi. Şahkulu 10 bin kişilik bir orduyla ayaklanma başlattı. Antalya'dan Manisa'ya gitmekte olan Şehzade Korkud'un kuvvetlerine saldırarak hazinesine el koydu. Kızılkaya, İstanos, Elmalı, Burdur ve Keçiborlu kasabalarını bastı. Kadıları ve kendisine direnenleri öldürdü. Ele geçirdiği bölgenin yönetimine kendi adamlarını geçirdi.

Kütahya önlerinde kendisine karşı gönderilen Karagöz Paşa ile çarpıştı. Karagöz Paşa'yı tutsak etti. Nisan 1511'de Kütahya kalesini kuşattı ama sonuç alamadı. Karaman Beylerbeyi Haydar Paşa'yı öldürerek kuzeye yöneldi. Karaman yakınında, Kızılkaya boğazında sadrazam Hadım Ali Paşa komutasındaki kuvvetlerce çembere alındı. Amasya valisi Şehzade Ahmed'in, Yeniçeriler arasındaki ikilik ve bölünmeye yol açan tutumundan yararlanarak kuşatmayı yardı. Sivas yönünde kaçmayı başardı. Hadım Ali Paşa az bir kuvvetle Çubukova'da ona yetişti. İki taraf 2 Temmuz 1511 tarihinde Gökçay yöresinde savaşa tutuştu. Şahkulu çarpışma sırasında isabet eden bir okla öldü.

Şahkulu'nun kalan kuvvetleri İran yönünde çekildi. Tebriz'den gelen bir kervanı soydukları için Şah İsmail tarafından dağıtıldılar.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)